Arbetsmiljöutskottet IF Metall Volvo AB

Arbetsmiljöutskottet IF Metall  Volvo AB

Arbetsmiljöutskottet är en koncernfacklig samverkansorganisation som bevakar arbetsmiljö frågor inom Volvokoncernen.

Arbetsmiljöutskottet består av huvudskyddsombud från olika verksamhetsområden inom IF Metall, detta utskott är en koncernfacklig verksamhet inom Volvo AB. Frågor som behandlas och bevakas vid utskottets möten är bla. Lagar, Avtal,Samverkan, Arbetsskador,Truckar, Psykosocial arbetsmiljö, Koncernstandard, Personlig skyddsutrustning, Kemikaliefrågor. mm.

Arbetsmiljöutskottets ordförande är Dan Ringborg Volvo GTT.
Umeås representant i Arbetsmiljöutskottet är HSO Roger Nyström.

Arbetsmiljöutskottets ledamöter
Kommitténs ledamöter väljs vid Volvos IF Metall-klubbars koncernkonferens, med en mandat period på 2 år.

 

Befattning Namn   Bolag
Ordförande  Dan Ringborg  GTT,GTS
V.Ordförande   Roger Nyström  GTO Umeå
Sekreterare   Boris Andersson GTO Köping
V.Sekreterare   Christer Andersson GTO Skövde