Arbetsmiljö

Arbetsmiljöorganisationen

Arbetsmiljöarbete skall bedrivas som en naturlig del i den dagliga verksamheten.
Arbetet bedrivs oftast partgemensamt, vid t.ex. skyddsronder, projektarbetet, skyddskommitté möten, etc. Skyddsorganisationen och deras skyddsombud företräder dig som anställd i arbetsmiljöfrågor.
Här har du senaste nytt som rör arbetsmiljön för dig som är IF Metallare på Volvo GTO Umeå.

 

Översikt.