Arbetsmiljö

 

 

 

    Arbetsmiljöorganisationen

Arbetsmiljöarbete skall bedrivas som en naturlig del i den dagliga verksamheten.
Arbetet bedrivs oftast partsgemensamt, vid t.ex. skyddsronder, projektarbetet, skyddskommitté möten, etc. Skyddsorganisationen och deras skyddsombud företräder dig som anställd i arbetsmiljöfrågor.
Här har du senaste nytt som rör arbetsmiljön för dig som är anställd på Volvo Lastvagnar Umeå.

 

Nyheter/Info

Arbetsmiljöreglerna förändras och ny forskning görs inom arbetsmiljöområdet och när sådana uppdateringar görs så skall vi försöka lägga ut dessa här samt andra nyheter kring arbetsmiljön.

2010528 Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden AV.se
20190424 Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet AV.se
20190417 Myndigheter i samlat grepp mot att arbetstagare utnyttjas i osund konkurrens AV.se
20190410 Mer krävs för att förebygga explosionsrisker på arbetsplatserna AV.se
20190401 Däckbytare i riskzonen under högsäsong AV.se
20190226 Krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister inom äldreomsorgen AV.se
20190219 Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet AV.se