ATK till Tidbank

Här följer en sammanställning över hur vi hanterar ATK för olika skiftformer på företaget.

ATK är den avtalade arbetstidsförkortningen som parterna förhandlat fram lokalt och centralt. Denna arbetstidsförkortning har vi anpassat  för att den ska vara så värdefull som möjligt för alla oss metallare.

Några fakta om ATK:

  • ATK ska ge samma antal minuter/vecka (mån-fre) även om det är helgdagar, friskift eller klämdagar under veckan.
  • Frånvaro hel dag ger ingen ATK. Kompledighet ger dock ATK.
  • Deltidare får ATK i proportion till hur många procent man arbetar. Exempelvis får halvtidare halv ATK varje dag.
  • För skift med arbete på helg så gäller att även helgdagar med arbetstid ger tid till TIDBANK med samma värde som andra dagar.

Den sammanlagda ATK:n hanteras olika beroende på skiftform. Vi har idag två olika varianter som ATK hanteras på.

ATK utlagt i schema
ATK är utlagt i schema som gör att veckoarbetstiden förkortas. Det rör bland annat dagtid, tvåskift och treskift.

ATK-utlägg till tidbank med omfördelning mellan skiften
För varje fullgjord arbetsvecka så läggs timmar eller delar av timmar in i TID-banken. Hur mycket detta är beror på hur mycket av den avtalade ATK som har lagts ut i schema. Tid omfördelas mellan de olika skiftlagen så att den totala årsarbetstiden ska vara så lika mellan skiften. Omfördelningen är beräknad utifrån hur helgdagar påverkar respektive skiftform. Tabell här nedan visar det dagliga utlägget för respektive skiftlag. Endast huvudscheman finns redovisade. Du som går avvikande schema och vill veta – ta kontakt med klubben.

ATK till TIDBANK för respektive arbetstidsform 2019

Dagtid med +/- flex fredag min/dag
Dagtid alla scheman 5,55
Dagtid utan +/- flex fredag min/dag
Dagtid med fredag till 11.30 5,55
UH med ledig fredag jämna veckor 2,886
UH med ledig fredag ojämna veckor 0,72
16.42 fre ojämn, ledig fre jämna veckor 6,72
16.42 fre jämn, ledig fre ojämna veckor 4,38
Tvåskift med +/- flex fredag min/dag
2-skift eftermiddag jämna veckor 23,774
2-skift eftermiddag ojämna veckor 24,072
Stående förmiddag 12,122
Stående eftermiddag 35,724
 Tvåskift utan +/- flex fredag
 min/dag
 2-skift ledig fredag jämna veckor
 14,911
 2-skift ledig fredag ojämna veckor
 13,666
 Stående eftermiddag
 15,683
 Stående förmiddag
 12,994
 Treskift Produktion
 min/dag
 3-skift med natt vecka 1,4,7,10..
 26,798
 3-skift med natt vecka 2,5,8,11..
 28,023
 3-skift med natt vecka 3,6,9,12..
 27,073
Treskift UH Kaross min/dag
3-skift med natt vecka 1,4,7,10.. 24,964
 3-skift med natt vecka 2,5,8,11.. 32,007
3-skift med natt vecka 3,6,9,12.. 26,312
 Natt
 min/dag
 Stående natt
 34,11
 Fyrskift produktion måleri
 min/dag
 Fyrskift 4C 710
 30,86
 Fyrskift 4C 711
 37,117
 Fyrskift 4C 712
 30,0
 Fyrskift 4C 713
 23,004
 Fyrskift UH måleriet
 min/dag
 Fyrskift 4C 594
 32,558
 Fyrskift 4C 595
 40,551
 Fyrskift 4C 596
 33,328
 Fyrskift 4C 597
 25,721
 Fyrskift UH Press/Detalj
 min/dag
 Fyrskift 4C 580
 31,268
 Fyrskift 4C 581
 41,615
 Fyrskift 4C 582
 30,475
 Fyrskift 4C 583
 28,347
 Fyrskift UH Kaross
 min/dag
 Fyrskift 4C 588
 32,875
 Fyrskift 4C 589
 40,462
 Fyrskift 4C 590
 33,645
 Fyrskift 4C 591
 25,042
 Fyrskift Produktion Presshall
 min/dag
 Fyrskift 4C 584
 32,875
 Fyrskift 4C 585
 39,645
 Fyrskift 4C 586
 33,147
 Fyrskift 4C 587
 26,038