NYA KARENSAVDRAGET

Nytt karensavdrag

Som vi tidigare skrivit på hemsidan så har Riksdagen antagit en ny lag från 1 januari 2019 som ändrar löneavdraget för karens vid sjukdom. Denna lagändring finns nu inarbetad i vårt centrala kollektivavtal.

Den största förändringen är att det alltid görs ett karensavdrag om sjukfrånvaron blir mer än en genomsnittlig arbetsdag. Tidigare var karensen den första sjukdagen eller del av den dagen om sjukdomen inträffade under dagen.

Löneavdrag och sjuklön

Liksom tidigare sker ett timavdrag för sjukfrånvaron. Lika är även sjuklönen på 80 % av din aktuella lön.

Karensavdrag, så funkar det

  • Om man arbetar lika många timmar 5 dagar i veckan blir det samma belopp i pengar för karensavdraget som den tidigare karensdagen för en heldag.
  • Är man sjuk lika med eller fler timmar än den genomsnittliga arbetstiden får man alltid helt karensavdrag. Exempelvis går hem 2 timmar före arbetsdagens slut en tisdag och blir fortsatt sjuk onsdag så fortsätter karensavdraget på onsdag tills den genomsnittliga arbetstiden uppnåtts.
  • Om man är sjuk kortare tid än genomsnittliga arbetstiden så blir det bara timlöneavdrag för de timmar man är sjukfrånvarande.
  • Det kan aldrig bli karensavdrag för dagar som saknar arbetstid.

Karensavdrag, några exempel

Från 1 januari gäller att det blir ett avdrag som grundar sig på den snitt-arbetstid man har per dag. Snittarbetstiden kan vara allt från lika med den dagliga arbetstiden när alla dagar har lika lång arbetstid, till snittet per dag på 4 veckor för våra fyrskift eller snittet per dag för 10-veckorsscheman. Några exempel:

Dagtid med varannan fredag med 8,7 timmar:      
Karensavdraget blir 8,7 timmar

Dagtid med 4,7 timmar på fredagar:                                           
Karensavdraget blir 7,9 timmar

Tvåskift med halv fredag:                                                               
Karensavdraget blir 7,8 timmar

Stående eftermiddag med 9 timmar per kväll:                        
Karensavdraget blir 9 timmar

Stående förmiddag med 5,2 timmar fredag:                            
Karensavdraget blir 7,6 timmar

Treskift produktion:                                                                        
Karensavdraget blir 7,2 timmar

Fyrskift:                                                                                              
Karensavdraget blir 7,2 timmar

Karensdag vid sjukdom – Ny lag 1 januari

Riksdagen har antagit en ny lag från 1 januari 2019 som ändrar löneavdraget för karensdag vid sjukdom.

Från 1 januari gäller att det blir ett avdrag som grundar sig på den snitt-arbetstid man har per dag. T.ex. så har man som tvåskiftare i produktion:

38 tim förmiddag+40 timmar eftermiddag vilket ger snitt 39 timmar/vecka och 7,8 timmar/dag.

Avdraget blir 80 % x*timlönen* x snittarbetstiden. För ovanstående tvåskiftare alltså 80 % x timlön x 7,8. Nytt är att det blir ett karensavdrag som är lika med snittarbetstiden. Går du som exempelvis tvåskiftare i produktion hem 2 timmar före arbetsdagens slut en tisdag och blir fortsatt sjuk onsdag och torsdag gäller att du får 80 %-igt avdrag 2 timmar på tisdag och 5,8 timmar på onsdag.

Blir du som tvåskiftare sjuk natten mot fredag och kommer tillbaka på måndag så är avdraget timlönen för fredagen ( 5,2 timmar eller 4 timmar). Alltså, karensavdraget kan för ovanstående tvåskiftare bli maximalt 7,8 timmar. Är du sjuk kortare än den tiden så får du bara avdrag för upp till 80 %*timlön*7,8 timmar.

Länk till informations materialet HÄR

Färdigt beslut – nu får du skatteavdrag för fackavgiften

Från och med 1 juli i år får du skatteavdrag för en del av fackavgiften. Det har riksdagen nu sagt ja till. Beslutet innebär att en fackavgift på 500 kronor i månaden ger 125 kronor lägre skatt per månad. En fjärdedel av månadsavgiften är det alltså reduktion för. Eftersom beslutet börjar gälla i sommar, den 1 juli, blir det först i deklarationen som lämnas nästa år som man får betala mindre i skatt. Så vid nästa års deklaration kommer 6 månaders reduktion av skatten finnas avdragen på din deklaration för andra halvåret 2018.

Arbetsgivarna får dra av sin medlemsavgift så det är rimligt att vi som är medlemmar i facket får göra samma sak. Och som  Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt sa i september när han presenterade förslaget som hans parti förhandlat fram med regeringen: – Flera ska kunna organisera sig fackligt, då får vi bättre förhandlingar och en starkare svensk modell.

Det enda parti som röstade nej till det här var Sverigedemokraterna.

Det är mycket som talar för att alliansen försöker avskaffa avdragsrätten om man får makten efter höstens val.

(källa: Arbetet.se)

Stopp- och starttider 1 Maj

Det har kommit frågor till klubben hur arbetstiderna ser ut valborgsmässoafton och 1 Maj. Här kommer information om vad som gäller för respektive skiftform.

4-skift
För er som arbetar 4-skift så gäller nedanstående arbetstider för stopp 1 maj.

Schemanr Stoppdag Stopptid Startdag Starttid
580-583

584-587

588-591

594-597

Måndag 30/4

Måndag 30/4

Måndag 30/4

Måndag 30/4

23:00

24:00

24:00

23:00

Tisdag 1/5

Tisdag 1/5

Tisdag 1/5

Tisdag 1/5

22:54

23:54

23:54

22:42

710 – 713 Måndag 30/4 23:12 Tisdag 1/5 23:00

Stående natt
Stående natt slutar 23:30 söndag kväll och börjar 23:30 tisdag kväll

Övriga arbetstider
För övriga arbetstider så gäller att produktionen pågår till 24:00 måndag 30 april och startar 00:00 på onsdag morgon.