Nya löner från första april

Från första april så börjar de nya lönenivåerna att gälla. De nya lönenivåerna finns i rutan nedan.

Hemsidan kommer att uppdateras
Från 1 april kan du hitta alla nya lönenivåer, OB, övertidsersättningar m.m. under rubriken Avtal & Löner/Lön här på klubbens hemsida.

Ökning av lönestegen
I rutan nedan kan du se de nya lönenivåerna för respektive lönesteg. Utöver ökningarna av lönestegen så ökar ersättningar för OB och övertid från 1 april.

Tänk på att det utöver lönestegen finns tillägg för grupp, samordnare eller list.

PPP, Kaross och Måleri Material Underhåll
Steg 2 27 974 kr 27 824 kr
Steg 3 29 099 kr 28 949 kr
Steg 4 30 639 kr 30 489 kr
Steg 5 31 905 kr 31 755 kr 31 995 kr
Steg 6 32 793 kr 32 643 kr 33 375 kr
Steg 7 34 415 kr

BONUS 2018 KLAR

Nu kan du se utfallet av bonusen 2018 på din sida på Benify. Enligt uppgifterna där så blir utfallet 5,17 %, vilket innebär c:a 20.000 kronor för en som arbetat heltid med en snittlön för Volvoarbetare på fabriken. På benify så framgår det att bonusen preliminärt utbetalas på aprillönen.

På benify väljer du Mina förmåner/Volvoförmåner/Bolagsbonus. Klicka sedan på Helårsutfall 2017 så kommer 2018 års uppgifter fram.

NYA KARENSAVDRAGET

Nytt karensavdrag

Som vi tidigare skrivit på hemsidan så har Riksdagen antagit en ny lag från 1 januari 2019 som ändrar löneavdraget för karens vid sjukdom. Denna lagändring finns nu inarbetad i vårt centrala kollektivavtal.

Den största förändringen är att det alltid görs ett karensavdrag om sjukfrånvaron blir mer än en genomsnittlig arbetsdag. Tidigare var karensen den första sjukdagen eller del av den dagen om sjukdomen inträffade under dagen.

Löneavdrag och sjuklön

Liksom tidigare sker ett timavdrag för sjukfrånvaron. Lika är även sjuklönen på 80 % av din aktuella lön.

Karensavdrag, så funkar det

  • Om man arbetar lika många timmar 5 dagar i veckan blir det samma belopp i pengar för karensavdraget som den tidigare karensdagen för en heldag.
  • Är man sjuk lika med eller fler timmar än den genomsnittliga arbetstiden får man alltid helt karensavdrag. Exempelvis går hem 2 timmar före arbetsdagens slut en tisdag och blir fortsatt sjuk onsdag så fortsätter karensavdraget på onsdag tills den genomsnittliga arbetstiden uppnåtts.
  • Om man är sjuk kortare tid än genomsnittliga arbetstiden så blir det bara timlöneavdrag för de timmar man är sjukfrånvarande.
  • Det kan aldrig bli karensavdrag för dagar som saknar arbetstid.

Karensavdrag, några exempel

Från 1 januari gäller att det blir ett avdrag som grundar sig på den snitt-arbetstid man har per dag. Snittarbetstiden kan vara allt från lika med den dagliga arbetstiden när alla dagar har lika lång arbetstid, till snittet per dag på 4 veckor för våra fyrskift eller snittet per dag för 10-veckorsscheman. Några exempel:

Dagtid med varannan fredag med 8,7 timmar:      
Karensavdraget blir 7,8 timmar

Dagtid med 4,7 timmar på fredagar:                                           
Karensavdraget blir 7,9 timmar

Tvåskift med halv fredag:                                                               
Karensavdraget blir 7,8 timmar

Stående eftermiddag med 9 timmar per kväll:                        
Karensavdraget blir 8 timmar

Stående förmiddag med 5,2 timmar fredag:                            
Karensavdraget blir 7,6 timmar

Treskift produktion:                                                                        
Karensavdraget blir 7,2 timmar

Fyrskift:                                                                                              
Karensavdraget blir 7,2 timmar

Karensdag vid sjukdom – Ny lag 1 januari

Riksdagen har antagit en ny lag från 1 januari 2019 som ändrar löneavdraget för karensdag vid sjukdom.

Från 1 januari gäller att det blir ett avdrag som grundar sig på den snitt-arbetstid man har per dag. T.ex. så har man som tvåskiftare i produktion:

38 tim förmiddag+40 timmar eftermiddag vilket ger snitt 39 timmar/vecka och 7,8 timmar/dag.

Avdraget blir 80 % x*timlönen* x snittarbetstiden. För ovanstående tvåskiftare alltså 80 % x timlön x 7,8. Nytt är att det blir ett karensavdrag som är lika med snittarbetstiden. Går du som exempelvis tvåskiftare i produktion hem 2 timmar före arbetsdagens slut en tisdag och blir fortsatt sjuk onsdag och torsdag gäller att du får 80 %-igt avdrag 2 timmar på tisdag och 5,8 timmar på onsdag.

Blir du som tvåskiftare sjuk natten mot fredag och kommer tillbaka på måndag så är avdraget timlönen för fredagen ( 5,2 timmar eller 4 timmar). Alltså, karensavdraget kan för ovanstående tvåskiftare bli maximalt 7,8 timmar. Är du sjuk kortare än den tiden så får du bara avdrag för upp till 80 %*timlön*7,8 timmar.

Länk till informations materialet HÄR