Justering mertidsbank!

 

I samband med årsskiftet ska enligt avtal mertidsbanken justeras ner till 0 timmar. Det är nu genomfört.

Avtalet om flexibilitet mellan parterna innebär att den individuella mertidsbanken ska justeras till noll.
De som låg plus i sin mertidsbank ska få timmarna överförda till kompbanken.
De som hade minus i sin mertidsbank ska få tiden avskriven.

Det är nu genomfört. De första kontroller som klubben gjort visar att det fungerat bra. Om du anser att din bank inte är justerad till rätt saldo så ska du höra av dig till din PL eller till de fackligt förtroendevalda.

Gruppårsmöten blir på arbetstid!

Företaget har I sista stund meddelat att gruppstyrelserna kan genomföra sina årsmöten under arbetstid. Klubben tackar för detta.

Det innebär att det blir lite omplanering. Fortfarande är det torsdag 1 februari som gäller. Tiderna: som gäler är:

Kaross
FM-skift/dagtid
Dag:  Torsdag 1 februari
Tid:    13.42 – 14.30
Plats: Matsal Harmoni UB

EM-skift
Dag:  Torsdag 1 februari
Tid:    14.30 – 15.18
Plats:  Matsal Harmoni UB

Måleriet
FM-skift/dagtid
Dag: Torsdag 1 februari
Tid: 13.42- 14.30
Plats: Matsal Blå dörren UE

EM-skift
Dag: Torsdag 1 februari
Tid: 14.30 – 15.18
Plats: Matsal Blå dörrren UE

Material
FM-skift/dagtid
Dag:  Torsdag 1 februari
Tid:    13.42 – 14.30
Plats: Aulan UEA OBS Ny lokal

EM-skift
Dag:  Torsdag 1 februari
Tid:    14.30 – 15.18
Plats: Stora F, UA OBS Ny lokal

Underhåll
Dag:  Onsdag 31 januari
Tid:    14.00 – 15.00
Plats: Aulan UEA

Årsmöten Gruppstyrelser!

Den första februari genomför gruppstyrelserna sina årsmöten. Det är många år sedan företaget nekade gruppstyrelserna att ha årsmötena på arbetstid. Detta trots att vi för första gången på väldigt länge ligger plus i produktionen.

Mötena kommer istället att ske på övertid med betalning. Ersättningen för att delta på ett möte blir cirka 275 kr.

Gå på mötet
Varje år genomför gruppstyrelse sitt årsmöte. Det är ett viktigt möte ur demokratisk synpunkt då det ger alla medlemmar en möjlighet att föreslå andra kandidater till gruppstyrelsen än de som valberedningen föreslår.

På betald övertid
Mötena genomförs på betald övertid för de som arbetar skift. I genomsnitt blir ersättningen för denna timme cirka 275 kr. Et bra tillfälle att öka sin inkomst och få en bra facklig information.

Information
Mötet innehåller också en sammanfattning av det gångna året och aktuell information om det som sker den närmaste tiden.

Omröstning
I de fall det blir fler nominerade än det finns platser så sker omröstning med valurna ute på verkstadsgolvet.

Dubbla möten
Konsekvensen av företagets beslut är att varje gruppstyrelse nu måste genomföra två möten för att alla ska få möjlighet att delta.

Kaross EM-skift/dagtid
Dag:    Torsdag 1 februar
Tid:      13.30 – 14.30
Plats:   Matsal Harmoni UB

Kaross FM-skift
Dag:    Torsdag 1 februari
Tid:      14.30 – 15.30
Plats:   Matsal Harmoni UB 

Måleriet EM-skift/dagtid
Dag:    Torsdag 1 februari
Tid:      13.30 – 14.30
Plats:   Matsal Blå Dörren UEA

Måleriet FM-skift
Dag:    Torsdag 1 februari
Tid:      14.30 – 15.30
Plats:   Matsal Blå Dörren UEA

Material EM-skift/dagtid
Dag:    Torsdag 1 februari
Tid:      13.30 – 14.30
Plats:   Hytten UE (entresol)

Material FM-skift
Dag:    Torsdag 1 februari
Tid:      14.30 – 15.30
Plats:   Hytten UE (entresol)

Underhåll
Dag:    Onsdag 31 januari
Tid:      14.00 – 15.00
Plats:   Aulan UEA

Välkommen

Utökning av antalet hjärtstartare

Parterna har i Skyddskommittén beslutat att utöka antalet hjärtstartare i fabriken. Sammanlagt kommer vi nu att ha 10 hjärtstartare.

Det tog ganska lång tid innan vi fick de första hjärtstartarna på fabriken. Efter den trevande starten så ökar nu tempot i att sätta upp fler hjärtstartare.

  • I december har 3 nya hjärtstartare placerats ut och på Pressline 2, UD BC 3 och UE CKD.
  • Ta del av var de hjärtstartare som finns inom ditt arbetsområde är uppsatta. Cheferna har fått information om de nya placeringarna.
  • Ytterligare 6 hjärtstartare kommer att sättas upp under 2018. Då kommer ny information att skickas ut om var dessa finns uppsatta

Nominera till Grupp- och Klubbstyrelse!

Under januari och februari genomförs nominerings- och årsmöten med val till 2018 års gruppstyrelser samt till klubbstyrelsen.

Har du nya namnförslag så vänd dig till någon i valberedningen med de ni vill se i er styrelse.

Material
Chatrin Lundberg,
chatrin.lundberg@volvo.com
090-862 73 31

Richard Berglund,
richard.berglund@volvo.com
090-862 75 18

Kaross
Lars Sandström,
lars.sandstrom@volvo.com
070-677 60 69

Måleri
Joe Hedenheim/Berg,
joe.hedenheim-berg@volvo.com
070-397 87 21

Underhåll
Jan Isberg,
jan.isberg@volvo.com
090-862 79 75

Sammankallande klubben
Åsa Dahlsten,
asa.dahlsten@volvo.com
090-862 76 44