Löneavtal 2019 klart!

Strax före jul genomfördes koncernförhandlingar om löneökning från 1 april 2019. Parterna kunde träffa en preliminär uppgörelse. Den har nu godkänts av samtliga koncernklubbar.

Det blev ett löneavtal på 2,5 % utan några villkorsändringar.Tredje avtalsåret
Förhandlingen gällde det tredje avtalsåret i det centrala avtalet. Det börjar gälla 1 april 2019 och räcker till 31 mars 2020.


Centrala avtalet
Det centrala avtalet innehåller en pott på 1.7 % och en löneöversyn på 0,5 %. Löneöversyn innebär att om det har förekommit löneglid-ning under året ska dessa 0,5 % minska med löneglidningen.

I det förra koncernavtalet fanns dessutom ett ”lån” på 0,2 % ur dessa 0,5 %. I praktiken fanns det inte så mycket kvar av löneöversynen om det centrala avtalet hade tillämpats exakt som det var tänkt.


Förhandling
2018 har varit ett mycket framgångsrikt år för AB Volvo. Konjunkturen ser fortsatt god ut även för det kommande året. Det var klubbarnas utgångspunkt inför förhandlingarna.

Koncernklubbarna hade förväntningar på att resultatet skulle bli bättre än centrala avtalets riktmärke. Dessutom var klubbarna också tydliga med att en högre nivå inte skulle nås genom att försämra och ”sälja ut” andra avtalsvillkor.


Resultat av förhandlingarna

A Pott på 2.35 %
Lönerna kommer att i snitt öka med ca 780 kr/mån från 1 april.

B Företagspension
Den 1 januari 2019 höjdes företagspensionen till 690 kr/mån. Det tack vare den indexuppräkning som finns i avtalet. Den 1 april kommer företagspensionen att öka med ytterligare 60 kr som ett resultat av årets förhandling. Då blir insättningen 750 kr/mån. Värdet av höjningen är ca 0,15 %.

C OB- och övertid
Från 1 april kommer OB- och övertidsersättningar att öka med 2,0 %.

D Volvosteget
Från 1 april blir den nya lönen för Volvosteget 19 012 kr/mån.

E Delpensionspremie
Som ett resultat av det centrala avtalet kommer också insättningen till delpension att öka med 0,3 % från den 1 april.

Den kommer då att utgöra sammanlagt 2,2 % av löneunderlaget.


Vad händer nu?
Koncernavtalet godkändes av ett gemensamt förtroendevaldamöte i måndags. Nu ska värdet av koncernavtalet förhandlas lokalt och anpassas till det lokala lönesystemet.

Tanken är att det ska kunna ske under januari så att de nya lönerna kan vara fastställda i början av februari. På så sätt garanteras att de nya lönenivåerna finns med på aprillönen.

Kring dessa lokala förhandlingar kommer mer information i Trycket innan något blir fastställt.

Mertidsbanken vid årsskiftet!

Klubben får en del frågor om företaget klarar att hantera ”nollning” av mertidsbanken. På följande sätt fungerar det.

  • Vid årsskiftet ska mertidsbanken justeras till noll.
  • De som har timmar över noll får timmarna överförda till kompbanken.
  • De som har timmar under noll får timmarna avskrivna.  

”Nollningen” kommer dock inte att synas i tidinfo förrän i början av februari. Det beror på att tidkorten för december ska vara attesterade, vilket sker i början av januari. Därefter ska lönekörningen för december genomföras.

Så i februari ska var och en kunna se justeringen av mertidsbanken som genomfördes vid årsskiftet.  Minustiden vecka 1 och plustiden vecka 2 kommer inte att påverka ”nollningen” av mertidsbanken vid årsskiftet.  

Kongress IF Metall 2020

Om 1,5 år håller IF Metall kongress i Stockholm. Du kan redan nu börja fundera ifall Du har något som du skulle vilja skriva en motion om.

Vart tredje år hålls IF Metalls kongresser. År 2020 är det dags igen. Kongressen kommer hållas i Stockholm den 11–15 maj.

Till kongressen kan man skriva motioner för att få till förändringar inom bland annat Fackliga frågor, Arbetstidsfrågor, Arbetsmiljöfrågor, Ekonomi, Samhällsfrågor och försäkringar. Börja fundera ifall Du har något som du skulle vilja skriva en motion om.

Du kan vända dej till klubben med din ide ifall Du behöver hjälp med skrivandet

Juristförsäkring

IF Metall har beslutat att erbjuda en juristförsäkring till alla medlemmar. Mer information kommer efter nyår.

Omkring den 13-15 januari 2019 kommer ett erbjudande till IF Metalls medlemmar (upp till 65 år) att skickas ut från Folksam.

Erbjudandet gäller en Juristförsäkring med 15 timmar juridisk rådgivning per år och kan användas vid bland annat familjerättsfrågor, arvsrätt med mera.

Kostnaden för denna försäkring är ännu inte fastställd. Den som inte vill inte vill ha försäkringen måste aktivt tacka Nej till försäkringen. Mer information kommer senare, det här är en förhandsinformation.

Burkpengar till Majblomman!

Sedan många år tillbaka är IF Metallklubben administratörer av de pengar som returburkar och pantflaskor ger. Alla på fabriken bidrar till att samla in dessa burkar och flaskor i panttunnorna runt om i fabriken

Klubbens ambition är att hitta organisationer som gör något för utsatta barn här i Umeåområdet. Tidigare har pengar skänkts till framförallt Barncancerfonden, men också till Junis, Axelfonden, Lekterapin och Barnavdelning 2 på NUS. Vi har även skänkt till föreningen Majblomman, dit även den senaste gåvan skänktes

Vi kunde innan semestern sätta in 20 000 kronor fördelat på Majblommans lokalföreningar i Umeå (12 000) Hörnefors ( 5 000) och Holmsund/Obbola ( 3 000) En gåva till den ideella föreningen Majblomman går direkt till deras arbete för utsatta barn i Sverige.

Sommaren är på väg att ta slut och blommorna har snart gjort sitt. Men en blomma fortsätter blomma året runt och det är föreningen Majblomman.

Organisationen delar ut bidrag till enskilda barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Det kan handla om bidrag till en cykel, aktiviteter på sommarlovet, kläder och skor. Man ansöker om bidrag från den lokala Majblommeföreningen där barnen bor. Bidrag lämnas för barn upp till 18 år. Majblomman lämnar inga bidrag till andra organisationer, föreningar eller verksamheter.

Tack!
Majblommans förening skickar ett stort TACK till alla som bidragit genom att lägga burkarna i panttunnorna.

Vi på IF Metallklubben vill också tacka er som är med och bidrar till att vi gemensamt kan skänka ett bidrag till de som sätter lite guldkant på tillvaron för utsatta barn.