Utökning av antalet hjärtstartare

Parterna har i Skyddskommittén beslutat att utöka antalet hjärtstartare i fabriken. Sammanlagt kommer vi nu att ha 10 hjärtstartare.

Det tog ganska lång tid innan vi fick de första hjärtstartarna på fabriken. Efter den trevande starten så ökar nu tempot i att sätta upp fler hjärtstartare.

 • I december har 3 nya hjärtstartare placerats ut och på Pressline 2, UD BC 3 och UE CKD.
 • Ta del av var de hjärtstartare som finns inom ditt arbetsområde är uppsatta. Cheferna har fått information om de nya placeringarna.
 • Ytterligare 6 hjärtstartare kommer att sättas upp under 2018. Då kommer ny information att skickas ut om var dessa finns uppsatta

Nominera till Grupp- och Klubbstyrelse!

Under januari och februari genomförs nominerings- och årsmöten med val till 2018 års gruppstyrelser samt till klubbstyrelsen.

Har du nya namnförslag så vänd dig till någon i valberedningen med de ni vill se i er styrelse.

Material
Chatrin Lundberg,
chatrin.lundberg@volvo.com
090-862 73 31

Richard Berglund,
richard.berglund@volvo.com
090-862 75 18

Kaross
Lars Sandström,
lars.sandstrom@volvo.com
070-677 60 69

Måleri
Joe Hedenheim/Berg,
joe.hedenheim-berg@volvo.com
070-397 87 21

Underhåll
Jan Isberg,
jan.isberg@volvo.com
090-862 79 75

Sammankallande klubben
Åsa Dahlsten,
asa.dahlsten@volvo.com
090-862 76 44

 

Ett förtydligande kring klubbens försäkringar!

Strax före jul fick alla medlemmar ett brev hem från Förenade Liv som redovisade att olycksfallsförsäkring och livförsäkring upphör att gälla 1/1 2018. Det har skapat en viss förvirring, Trycket ska nu försöka reda ut.

Bakgrund
Folksam har beslutat att Förenade Liv helt ska införlivas med Folksam från och med 1 januari 2018. Då upp-hör formellt alla liggande försäkringar i Förenade Liv. Som vi skrev i Trycket den 1 december 2017 så har verkstadsklubben istället tecknat ett nytt försäkringsavtal i Folksam som ersätter försäkringarna i Förenade Liv.

Brevet
Brevet från Förenade Liv talade bara om att försäkringen i Förenade Liv kommer att upphöra den 31 december 2017. Detta har skapat en del frågetecken hos våra medlemmar vilket är olyckligt.

Följande gäller

 • Våra försäkringar i Förenade Liv upphörde den 31 december 2017.
 • Klubben har tecknat ett nytt avtal med Folksam som började gälla den 1 januari 2018.
 • Olycksfalls- och livförsäkringen som är tecknad i Folksam motsvara till stora delar de försäkringar vi hade i Förenade Liv.
 • Som medlem behöver du inte vidta någon aktivitet för att vara kvar i verkstadsklubbens försäkringar.

Förbundsförsäkring
Utöver klubbens försäkringar så har alla medlemmar i IF Metall en förbundsförsäkring som ingår i medlemskapet. Det är en fritidsolycksfallsförsäkring, barngruppliv och en tjänstegruppliv som också finns hos Folksam. Den försäkringen påverkas inte av förändringarna med Förenade Liv.

Bättre livförsäkring
I det avtal som avslutades med Förenade Liv i samband med årsskiftet fanns det som vi nämnt en livförsäkring. Verkstadsklubben har med det nya avtalet i Folksam förbättrat villkoren i livförsäkring som är på 6 PBB(prisbasbelopp) vilket i år motsvarar 273 000 kr. Det är dubbelt så mycket som förut

Vem ska få pengarna?
En viktig fråga är vem som ska få pengarna vid ett dödsfall. Det kallas förmånstagarförordnande. Om inget särskilt förmånstagarförordnande anmälts vid den försäkrades dödsfall tillfaller försäkringsbeloppet i första hand make/registrerad partner/sambo och i andra hand försäkringstagarens andra arvingar.

En del av medlemmarna har signerat ett eget förmånstagarförordnande, alltså vem som ska få pengarna. Denna ändring följer inte med till den nya försäkringen.

För att behålla den måste man fylla i en blankett och skicka in till Folksam, kontakta försäkringsansvarig på klubben, Tommy Näslund på telefon 072 862 72 18

 

Nya lönerna börjar gälla!


Från första januari så börjar de nya lönenivåerna att gälla. Lönen ökar med 1 508 kr, förutom för underhåll steg 7, där lönen ökar med 1 808 kr.

Engångsbelopp 2017
Koncernförhandlingarna om löner för 2017/18 gav till resultat att ett engångsbelopp på 13 000 kr betalades ut i augusti.

Fördelning 2018
För 2018 så genomförde vi under hösten lokala förhandlingar som fastställde lönehöjningarna som nu gäller från första januari år.

Här nedan ser du de lönenivåer som gäller från 1 januari

PPP, Kaross
och Måleri
Material Underhåll
Steg 2 27 167 kr 26 867 kr
Steg 3 28 292 kr 27 992 kr
Steg 4 29 832 kr 29 532 kr
Steg 5 31 098 kr 30 898 kr 31 148 kr
Steg 6 31 986 kr 31 786 kr 32 568 kr
Steg 7 33 568 kr

Ersättning för övriga lönedelar; grupptillägg, specialist- eller samordnartillägg är oförändrade.

 

 

Storhelgs-OB inte inlagd!

Verkstadsklubben har konstaterat att storhelgs-OB inte automatiskt har lagts in för de som arbetade under nyårshelgen. Saken är ännu inte åtgärdad av företaget.

 OB med automatik
Numera kan man själv inte lägga in ersättning för storhelgs-OB, den ska automatiskt läggas ut i Tidinfo. Klubben har konstaterat att så inte har varit fallet under nyårshelgen. Klubben har kontaktat bolaget för att säkerställa att bolaget korrigerar detta.

Det var ganska många av Volvos egen personal som arbetade under nyårshelgen för att säkerställa att installationer och uppstart skulle fungera bra efter ledigheten. Eftersom den mesta av tiden är övertid så är det lite olika vilken OB som kan falla ut och till vilka arbetstider som gäller för detta

OB består av fyra olika ersättningsnivåer; kvälls-OB, natt-OB, helg-OB och storhelgs-OB.

 • Kvälls- och natt-OB kan ej betalas ut samtidigt som övertid. Detta kan inte ske vid något tillfälle.
 • Helg-OB, betalas ut samtidigt som övertid om man arbetar ”kontinuerligt skift”. 4-skift betraktas som ett kontinuerligt skift varför helg-OB betalas till fyrskiftare om man arbetar övertid på helg.
 • Storhelgs-OB, betalas till fyrskiftare om man arbetar övertid på storhelg.
  Det finns också ett tillägg som gäller inom Volvokoncernen från 1 december 2017. Samtliga skiftformer ska erhålla storhelgs-OB och betalas ut om man arbetar övertid på någon av storhelgerna.

Verkstadsklubben kommer att följa upp frågan så att korrekt OB faller ut till de som är berörda.