Nytt avtal för att hantera krisläget

Det kan inte ha undgått någon att produktionen de senaste veckorna har gått sämre än vanligt. Olika tekniska problem har avlöst varandra. De senaste dygnen har situationen förvärrats och ett krisläge har uppstått. I det läget har klubben tecknat ett övertidsavtal

Frivillghet så lång det går
Klubben har strävat efter att avtalet ska bygga på frivillighet, att ingen mot sin vilja ska behöva arbeta övertid. Frivillgheten gäller fullt ut vid alla tillfällen utom fredag denna vecka och fredag/lördag vecka 33.

Vecka 28
Onsdag till fredag morgon:
Övertid mellan 03.00 – 05.48 och mellan 24.00 -03.00.

Tiderna är mycket speciella, men med tanke på krisläget görs alla tänkbara försök att rädda situationen.
Övertiden är frivillig. Utöver ordinarie lön och ÖT-ersättning betalas 250 kr/ÖT-timme.

Fredag vecka 28
Tanken var att stänga ner produktionen och tömma fabriken under fredagen. Nu kommer istället produktionen att köras som vanligt under ordinarie skift till 15.00. Nedstängning och tömning sker på övertid med 250 kr extra per ÖT-timme.

Övertiden gäller endast för den tid som tömningen tar på respektive område. Ingen ska behöva arbeta längre än vad som är nödvändigt för en kontrollerad stängning och tömning. I möjligaste mån ska de som har andra planer för fredag eftermiddag kunna ersättas på frivillig väg av fm-skiftare som kan tänkas arbeta, att man byter skift, osv.

Förhindrad att arbeta
Om frivillighet inte räcker till kan företaget beordra övertiden enligt gällande arbetsrätt och kollektivavtal.

Parterna är dock överens om att detta inte ska ske innan en överläggning hållits med gruppstyrelse. Parterna vet att det finns insikt bland medlemmarna om allvaret och att det då oftast går att hitta lösningar utan beordrad övertid.

Vardagar vecka 33
Övertid måndag till fredag mellan 05.00 – 05.48.Utöver ordinarie lön och ÖT-ersättning betalas 250 kr/ÖT-timme.
Övertiden är frivillig.

Helg vecka 33
Produktionsövertidsavtal:

fredag 15.00 – 20.30
lördag 06.00 – 15.00

Frivillighet så långt det är möjligt.

Ordinarie PPÖ-ersättning för övertiden denna helg.

Efter vecka 33

Troligtvis kommer det att finnas ett behov att köra igen eftersläp även efter helgen v. 33.
Parterna är överens om att återta förhandlingar om fortsatt övertid för helgen v. 34 om så är fallet. Varsel om plustid kommer inte att läggas för denna helg vilket annars var en del av återkörningsplanen.

Sammanfattning
Den uppkomna situation är inget önskeläge. Den inträffar samtidigt som alla är inriktade på att stämpla ut för semester. Men ibland finns det inget att be för. Det handlar om att göra det bästa utifrån situationen.

Den extra övertidsersättningen på 250 kr utöver timlön ger en ÖT-översättning på 330,65 kr/tim för skiftare. Till detta kommer ordinarie timlön

Avtalet togs fram under stark tids-press. En del frågor kommer att lösas under veckan: paus vid övertiden? vad gäller för CKD? presshallen? hur exakt kommer nedstängningen att ske? osv.

 

Klubben trycker på om anställningar

Vi har fortsatt hög och stabil produktionstakt. Andelen bemanningsanställda hög är och har varit det under en längre tid. En jämn ström av Volvoanställda slutar, många som pensionärer, men även av andra skäl. Därför har klubben under lång tid krävt att företaget ska börja nyanställa.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Det är fler personer över 60 år än det är personer under 40 år bland de Volvoanställda i Umeå. Medelåldern bland Volvoanställda på fabriken är över 50 år. Antalet bemanningsanställda ligger stadigt kring 150 personer. Uppstår det vakanser har det omedelbart fyllts på av en Adecco-anställd. Möjligheten att söka nya jobb internt har mer eller mindre upphört.

Klubben har ställt tre mycket rimliga krav:

  1. Nyanställ 75 personer. Klubben har lämnat över en lista med ett 30-tal namn på tidigare Volvoanställda. Det finns personer med upp till 13 års tidigare anställningstid. De har nu varit inne på företaget som bemanningsanställda under en längre tid. De borde omedelbart erbjudas en tillsvidareanställning. Efter denna prioriterade lista finns sedan före detta Volvostegare och Adeccoanställda som också hunnit vara på Volvo under en relativt lång tid.
  2. Vakanser som uppstår när personer lämnar företaget permanent måste vara möjliga att söka för andra Volvoanställda. Det måste finnas möjlighet till jobbförändring även för IF Metallare.
  3. Klubben kräver också att företaget själva ska anställa feriearbetare i enlighet med det avtal som finns kring feriearbete. De senaste årens inhyrning är att kasta pengar i sjön. Det är bättre att använda samma summa och anställa betydligt fler, Klubben menar också att den tidigare ordningen att ge anställdas barn en förtur till feriearbete ska återinföras.

Företaget har till slut svarat positivt på punkten om att lediga jobb ska annonseras internt. I övrigt hänvisar företaget att man jobbar med sin bemanningsstrategi och ska återkomma i frågan.