Attacken från ”Sveriges hamnar” måste få ett slut!

Uttalande antaget av klubbstyrelsen IF Metall Volvo Umeå Hamnarbetarförbundet har utlyst strejk imorgon, onsdag den 6 mars. Samtliga medlemmar tas ut i strejk vilket kommer att påverka nästan samtliga hamnar i Sverige. Strejken är ett svar på den lockout som Svenska hamnar lagt på alla medlemmar i Hamnarbetarförbundet. Attacker från företagen APM Terminals i Göteborg, ökända för sin antifackliga inställning,

Läs Mer

Uttalande från årsmötet

Vi är så trötta och besvikna på att se investeringar i maskiner och robotar, men ingen satsning på människor! För 25 år sedan var uthyrning av arbetskraft en olaglig verksamhet. Då fungerade arbetsmarknaden genom visstidsanställningar när företag fick arbetstoppar. Sedan ändrades lagen och vi fick uthyrning av arbetskraft. Från början var det tänkt att begränsas till tillfälliga arbetstoppar och korta

Läs Mer

Kom på årsmötet!

På onsdag den 27 februari håller vi klubbens årsmöte. Vi kommer att genomföra två möten som sker på betald övertid. På grund av eftersläp anser företaget att det inte finns möjlighet att förlägga mötet på ordinarie arbetstid. Alla medlemmars deltagande är viktigt. Kom du också Betald tid Mötet sker på betald tid. För skiftgående personal innebär det en lön på

Läs Mer

Pimpeltävling

IF Metall Södra Västerbotten inbjuder sina medlemmar till pimpeltävling/friluftsdag Strömbäck (lagtävling) Varje lag får bestå av högst fyra personer. Lördagen den 16 mars 2019  kl 11.00 Ange lagledarens namn och telefonnummer samt arbetsplats vid anmälan. Samling sker vid Strömbäcks folkhögskola 10:30 Efter fisket bjuder vi på fika och korvgrillning samt lottar ut fina vinster till de närvarande deltagarna bland annat

Läs Mer