Och nu är det semester! (men inte för alla)

Som vanligt har det varit produktionsdramatik veckorna före semestern, med övertid, specialavtal, tidiga mornar och sena kvällar, hög puls och en hel del adrenalinpåslag. Men det gick. Även om det kostat på. Det blir en väl förtjänat semester. Arbete under semesternEtt hundratal kommer att arbeta under semesterstängningen. Några gör det på eget initiativ, väl medvetna om att det då inte

Läs Mer

Vinstdelning 2018

2018 blev  ett mycket starkt år för AB Volvo. Parametrarna uppfylldes för att bilda en full vinstandelsfond, vilket innebär ca 231,5 miljoner att dela ut till de anställda. Detta innebär en vinstandel med startvärdet 11 171 kronor till anställda som tjänat in full andel. Fonden kommer nu att förvaltas av Stiftelsen Volvoresultat fram till våren 2023 och då utskiftas till

Läs Mer

Ställ krav på arbetsmiljö när städning upphandlas

Under 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 530 privata städföretag för att undersöka lokalvårdarnas arbetsmiljö. En slutsats är att de som köper städtjänster sällan ställer krav på bra arbetsförhållanden i upphandlingarna. Det kan leda till sämre arbetsmiljö för lokalvårdarna. – Det blir ofta det företag som lämnar det billigaste anbudet som vinner upphandlingen. Att inte ha med arbetsmiljö som en parameter i

Läs Mer