Semesterdagar – (Proffice del 1)

2004-06-01 Under en längre tid har alla på fabriken varit irriterade över lönebeskeden i allmänhet och semesterdagarna i synnerhet. Torsdagen den 27 maj genomfördes en förhandlingsträff mellan metallklubben, företaget och representanter för de ansvariga i Göteborg. Här följer en sammanställning av vad som hände i semesterdagsfrågan.

Ökad bemanning på Bandpressarna

2004-05-26 I samband med produktionsuppgångarna så har ett fel i underlagen för bemanning och drifttid upptäckts på bandpressarna. Detta gör att produktionsläget på avdelningen är mycket ansträngt. Parterna har den 1 juni enats om hur problemen ska lösas