BONUS 2018 KLAR

Nu kan du se utfallet av bonusen 2018 på din sida på Benify. Enligt uppgifterna där så blir utfallet 5,17 %, vilket innebär c:a 20.000 kronor för en som arbetat heltid med en snittlön för Volvoarbetare på fabriken. På benify så framgår det att bonusen preliminärt utbetalas på aprillönen. På benify väljer du Mina förmåner/Volvoförmåner/Bolagsbonus. Klicka sedan på Helårsutfall 2017

Läs Mer

Attacken från ”Sveriges hamnar” måste få ett slut!

Uttalande antaget av klubbstyrelsen IF Metall Volvo Umeå Hamnarbetarförbundet har utlyst strejk imorgon, onsdag den 6 mars. Samtliga medlemmar tas ut i strejk vilket kommer att påverka nästan samtliga hamnar i Sverige. Strejken är ett svar på den lockout som Svenska hamnar lagt på alla medlemmar i Hamnarbetarförbundet. Attacker från företagen APM Terminals i Göteborg, ökända för sin antifackliga inställning,

Läs Mer

Uttalande från årsmötet

Vi är så trötta och besvikna på att se investeringar i maskiner och robotar, men ingen satsning på människor! För 25 år sedan var uthyrning av arbetskraft en olaglig verksamhet. Då fungerade arbetsmarknaden genom visstidsanställningar när företag fick arbetstoppar. Sedan ändrades lagen och vi fick uthyrning av arbetskraft. Från början var det tänkt att begränsas till tillfälliga arbetstoppar och korta

Läs Mer

Kom på årsmötet!

På onsdag den 27 februari håller vi klubbens årsmöte. Vi kommer att genomföra två möten som sker på betald övertid. På grund av eftersläp anser företaget att det inte finns möjlighet att förlägga mötet på ordinarie arbetstid. Alla medlemmars deltagande är viktigt. Kom du också Betald tid Mötet sker på betald tid. För skiftgående personal innebär det en lön på

Läs Mer