Vinstdelning 2018

2018 blev  ett mycket starkt år för AB Volvo. Parametrarna uppfylldes för att bilda en full vinstandelsfond, vilket innebär ca 231,5 miljoner att dela ut till de anställda. Detta innebär en vinstandel med startvärdet 11 171 kronor till anställda som tjänat in full andel. Fonden kommer nu att förvaltas av Stiftelsen Volvoresultat fram till våren 2023 och då utskiftas till

Läs Mer

Ställ krav på arbetsmiljö när städning upphandlas

Under 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 530 privata städföretag för att undersöka lokalvårdarnas arbetsmiljö. En slutsats är att de som köper städtjänster sällan ställer krav på bra arbetsförhållanden i upphandlingarna. Det kan leda till sämre arbetsmiljö för lokalvårdarna. – Det blir ofta det företag som lämnar det billigaste anbudet som vinner upphandlingen. Att inte ha med arbetsmiljö som en parameter i

Läs Mer

Medlemsrabatt på SJ dagtåg

Från och med den 1 juni till och med den 31 augusti 2019 har du som medlem 50 % i 1 klass med SJ dagtåg under sommaren via LO Mervärde. Erbjudandet gäller alla dagar i veckan från 1 juni – 31 augusti 2019, för samtliga dagtåg med SJ och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Gäller endast för privat bruk.

Läs Mer

Företaget planerar för nytt körsätt!

När klubben fick MBL-informationen om nedtaktning fanns ingen information om andra förändringar än att områdena ska se över körsätt och bemanning. Innan förhandlingar ens har startat sipprar det fram att företagets inriktning är ett stort och ett litet skift. Det är en organisationsförändring som får stora konsekvenser. Traditionellt körsättUnder många år har skiftesordningen varit sådant att veckovolymen delas upp i

Läs Mer