Ny lön för Volvosteget

Från 1 april så gäller ny lön för er som deltar i det s.k. Volvosteget. Månadslönen för en Volvostegare höjs från 1 april till 19.012 kronor. Den ersättning som betalas ut när en Volvostegare ersätter ordinarie personal (kod 77 i Tidinfo) höjs till 38 kronor per timme.

Ändringar i pensionsinsättning

Från 1 april så gäller nya insättningar i våra pensioner. Här redovisar vi två av dessa, företagspension och deltidspension. Volvo företagspension betalas in till dig som är anställd inom Volvokoncernen som engångsbelopp en gång per år. Från 1 april 2019 så sätts motsvarande 750 kronor per månad in på ditt pensionskonto hos VFF pension (vff.se). På Benify kan du se

Läs Mer

Volvostegslön ändras från 1 april

Ny månadslön kommer att gälla från 1 april för Volvostegar, visstidsanställda på koncernavtalet om yrkesintroduktion. Den nya lönen är 19.012 kronor i månaden. I övrig gäller samma villkor för OB och övertidsersättning som för övriga Volvoanställda på vårt avtalsområde.

Nya löner från första april

Från första april så börjar de nya lönenivåerna att gälla. De nya lönenivåerna finns i rutan nedan. Hemsidan kommer att uppdateras Från 1 april kan du hitta alla nya lönenivåer, OB, övertidsersättningar m.m. under rubriken Avtal & Löner/Lön här på klubbens hemsida. Ökning av lönestegen I rutan nedan kan du se de nya lönenivåerna för respektive lönesteg. Utöver ökningarna av

Läs Mer

BONUS 2018 KLAR

Nu kan du se utfallet av bonusen 2018 på din sida på Benify. Enligt uppgifterna där så blir utfallet 5,17 %, vilket innebär c:a 20.000 kronor för en som arbetat heltid med en snittlön för Volvoarbetare på fabriken. På benify så framgår det att bonusen preliminärt utbetalas på aprillönen. På benify väljer du Mina förmåner/Volvoförmåner/Bolagsbonus. Klicka sedan på Helårsutfall 2017

Läs Mer