Lägre takt – hur många Adecco får sluta?

Besked om nedtaktning kom förra veckan. Företaget har beslutat att dra ner veckoproduktionen med 200 hytter. Konsekvenserna blir störst inom kaross, måleri och materialhantering. Inom presshall/detaljen kommer nedgången inte att märkas så mycket. Företagets besked är att det är Adeccoanställd personal berörs av nedtaktningen.   MarknadslägetUnder en tid har tendensen varit en avmattning av försäljningen inom Europa. I Nordamerika och

Läs Mer

Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro

De anmälda arbetsskadorna för 2018 visar att antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro är ungefär på samma nivå som året innan. Män i åldern 16-24 år anmäler dock fler olyckor i jobbet per sysselsatt än andra åldersgrupper. Samtidigt minskar arbetssjukdomarna bland både män och kvinnor. Det visar den arbetsskadestatistik för 2018 från Arbetsmiljöverket som presenteras den 29 maj. Läs mer…

Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden

Varje år dör tusentals svenskar av arbetsrelaterad stress, nattarbete, buller, avgaser och ihållande fysiskt tungt arbete. Bara av stress på jobbet dör cirka 500 varje år. Antalet dödsfall på grund av buller, passiv rökning och asbest minskar medan stressrelaterade dödsfall ökar. Det visar två nya rapporter som Arbetsmiljöverket presenterar idag. Läs mer..

Medlemsaktivitet i maj

IF Metall kommer att genomföra en medlemsaktivitet under maj månad för att påminna om vikten att rösta i EU-valet. Samtidigt med detta kommer klubben att ha ett rådslag med alla medlemmar kring några viktiga lokala fackliga frågor. Respektive gruppstyrelse kommer att genomföra en uppsökande verksamhet under maj. Det kan ske i olika former, namninsamling, möten i fikarutorna, samtal en och

Läs Mer

EU-Valet viktigt för oss arbetare

EU-valet är viktigt för fackföreningsrörelsen och industrin. 26 maj sker valet. Högerkrafterna mobiliserar. Det måste även vi göra. Vid förra EU-valet röstade bara varannan röstberättigad. IF Metall förbundsstyrelse har sammanfattat fyra viktiga politiska områden inför valet för att stärka arbetarnas intressen. Öppenhet och frihandel stärker exportindustrin Hela två tredjedelar av vår export går till länderna inom EU:s så kallade inre

Läs Mer