Driftområde 2 Press & Detalj

Avdelningsskyddsombud Anders Danielsson samordnar skyddsombudens verksamhet inom avdelningen,
ersättare är Tina Larsson.

Här nedan finns telefonnummer och e-post till samtliga skyddsombud på DO2.

Namn

Anders Danielsson

Avd ASO
Telefon 090-862 76 85
E-post Anders Danielsson
Namn Tina Larsson
Avd Pressline 2, ers. ASO
Telefon 090-862 72 71
E-post Tina Larsson
Namn Fredrik Hallberg
Avd CA-hytter
Telefon 090-862 78 28 / 862 76 73
E-post Fredrik Hallberg
Namn Lotta Grahn
Avd KOS
Telefon 090-862 89 31 / 090 -862 80 41
E-post Lotta Grahn
Namn Stig Granberg
Avd Pressline 1
Telefon 090-862 71 74
E-post Stig Granberg
Namn Robert Westman
Avd Pressline 2
Telefon 090-862 72 71
E-post Robert Westman
Namn Gunnar Fabricio
Avd Detaljen UA
Telefon 090-862 71 62
E-post Gunnar Fabricio
Namn Lars Berggren
Avd Pressline 2
Telefon 090-862 72 71
E-post Lars Berggren
Namn Henrik Plogner
Avd Detaljen UA
Telefon 090-862 73 53
E-post Henrik Plogner
Namn Simon Ekrem
Avd Bandpress
Telefon 090-862 71 44
E-post Simon Ekrem
Namn Tord Elveljung
Avd Pressline 2
Telefon 090-862 72 71
E-post Tord Elveljung
Namn Mikael Larsson
Avd Pressline 2
Telefon 090-862 72 71
E-post Mikael Larsson
Namn Ali Faridi
Avd Detaljen UA
Telefon 090-70 73 53
E-post Ali Faridi
Namn Jonas Karlsson
Avd Pressline 1
Telefon 090-862 71 74
E-post Jonas Karlsson
Namn Jimmy Liljefelt
Avd Bandpressar KOS
Telefon 090-862 71 74
E-post Jimmy Liljefelt
Namn Börje Westin
Avd Pressline 1
Telefon 090-862 71 74
E-post Börje Westin
Namn Mikael Norgren
Avd Detaljen UA
Telefon 090-70 73 53
E-post Mikael Norgren