Driftområde 3

Avdelningsskyddsombud Anders Stenberg samordnar skyddsombudens verksamhet inom avdelningen, ersättare är Roger Hansen.

Här nedan finns telefonnummer och e-post till samtliga skyddsombud på DO3.

Namn Anders Stenberg
Avd ASO
Telefon 090-862 77 61
E-post Anders Stenberg
Namn Mikael Eriksson
Avd Delkompl/ sidoline
Telefon 090-862 74 68
E-post Mikael Eriksson
Namn Jim Yllipää
Avd Segment 4
Telefon 090-862 72 77
E-post Jim Yllipää
Namn Roger Hansen
Avd Dörrbanan FH
Telefon 090-70 70 00
E-post Roger Hansen
Namn Robert Cameron
Avd Delkomplett / sidoline
Telefon 090-862 77 49
E-post Robert Cameron
Namn Peter Wohlfert
Avd Delkomplett / sidoline
Telefon 090-70 72 74
E-post Peter Wohlfert
Namn Ulf Tyckosson
Avd Finishline seg.1
Telefon
E-post Ulf Tykosson
Namn Joakim Svensson
Avd Finishline seg.3
Telefon 090-70 71 39
E-post
Namn Martin Vindelfors
Avd Finishline seg.3
Telefon 090-70 78 19
E-post Martin Vindelfors
Namn Anders Mångberg
Avd Finishline seg.2
Telefon 090-70 71 39
E-post Anders Mångberg
Namn Johan Nyström
Avd Finishline seg.3
Telefon 090-70 71 39
E-post Johan Nyström
Namn Ahmed Abbassi
Avd Dörrbanan
Telefon 090-70 75 63
E-post Ahmed Abbassi
Namn Karin Westerberg
Avd Segment 1
Telefon 090-70 71 39
E-post Karin Westerberg
Namn Oscar Mehler
Avd Finishline seg.2
Telefon 090-70 71 39
E-post Oscar Mehler
Namn Mikael Alavaara
Avd Finishline seg.1
Telefon 090-70 71 39
E-post Mikael Alavaara