Driftområde 3 Kaross

Avdelningsskyddsombud Anders Stenberg samordnar skyddsombudens verksamhet inom avdelningen.

Här nedan finns telefonnummer och e-post till samtliga skyddsombud på DO3.

Namn

Anders Stenberg

Avd ASO
Telefon 090-862 77 61
E-post Anders Stenberg
Namn Mikael Eriksson
Avd Main/ sidoline
Telefon 090-862 74 68
E-post Mikael Eriksson
Namn Oscar Mehler
Avd Finishline segment 3
Telefon
E-post Oscar Mehler
Namn Tomas Östgård
Avd Mainline skift 1
Telefon
E-post Tomas Östgård
Namn Stig Nylund
Avd Dörrbanan
Telefon
E-post Stig Nylund
Namn Karl-Edvard Grönlund
Avd Finishline segment 2
Telefon
E-post Karl-Edvard Grönlund
Namn Maja-Lisa Granberg
Avd Finishline segment 3
Telefon
E-post Maja-Lisa Granberg
Namn Ulrika Jakobsson
Avd Mainline Skift 2
Telefon
E-post Ulrika Jakobsson
Namn Andreas Åström
Avd Finishline segment 1
Telefon
E-post Andreas Åström
Namn Ronny Strömberg
Avd Finishline Segment 3
Telefon
E-post Ronny Strömberg