Driftområde 4 Måleriet

Avdelningsskyddsombud Marie Landström samordnar skyddsombudens verksamhet inom avdelningen,
ersättare är Linda Marklund och Gunnar Lundgren.

Här nedan finns telefonnummer och e-post till samtliga skyddsombud på DO4.

Namn

Marie Landström

Avd ASO
Telefon 276 88 / 090-862 76 88
E-post Marie Landström
Namn Linda Marklund
Avd Kontroll/Justering Ers. ASO
Telefon 172 45
E-post Linda Marklund
Namn Gunnar Lundgren
Avd Bättringen Ers. ASO
Telefon 189 61
E-post Gunnar Lundgren
Namn Torkel Brändström
Avd Load
Telefon 278 59
E-post Torkel Brändström
Namn Stefan Strömsten
Avd Avdockning / Seg 2
Telefon 171 71
E-Post Stefan Strömsten
Namn Nils Rönngren
Avd Load
Telefon 278 59
E-post Nils Rönngren
Namn Roger Sjökvist
Avd Tätningen
Telefon 176 19
E-post Roger Sjökvist
Namn Lilian Kjärstad
Avd Process UD
Telefon 281 88
E-Post Lilian Kjärstad
Namn Per-Erik Sondell
Avd Process UD
Telefon 271 76
E-Post Per-Erik Sondell
Namn Patrik Ohlsson
Avd Lab UD
Telefon 279 24
E-Post Patrik Ohlsson
Namn Christine Wacek
Avd Tätningen
Telefon 171 09
E-Post Christine Wacek
Namn Niklas Sjaunja
Avd FBH/ED, Power wash, Reningsverk
Telefon 170 78
E-Post Niklas Sjaunja