Driftområde 4

Avdelningsskyddsombud Marie Landström samordnar skyddsombudens verksamhet inom avdelningen,
ersättare är Gunnar Lundgren och Joe Berg-Hedenheim.

Här nedan finns telefonnummer och e-post till samtliga skyddsombud på DO4.

Namn Marie Landström
Avd ASO
Telefon 090-862 76 88
E-post Marie Landström
Namn Linda Marklund
Avd Kontroll Justering
Telefon 070-626 55 42/090-70 72 45
E-post Linda Marklund
Namn Gunnar Lundgren
Avd Bättringen
Telefon 090 862 76 88
E-post Gunnar Lundgren
Namn Torkel Brändström
Avd Avdockning / Seg 2
Telefon 070-525 72 43/090-70 70 26
E-post Torkel Brändström
Namn Angelica Österbro
Avd Unload
Telefon 070-513 77 63/090-70 70 75
E-post Angelica Österbro

 

Namn Olof Karlsson
Avd Avdockning / Seg 2
Telefon  070-352 09 81
E-Post Olof Karlsson
Namn Nils Rönngren
Avd Load
Telefon 070-641 72 23/090-862 78 59
E-post Nils Rönngren
Namn Roger Sjökvist
Avd Tätningen
Telefon 090-70 76 19
E-post Roger Sjökvist
Namn Kim Andersson
Avd Tätningen
Telefon  090-70 76 19
E-Post Kim Andersson

 

Namn Bertil Eriksson
Avd Avdockningen / Seg 2
Telefon 072-532 91 35 / 090-70 71 71
E-Post Bertil Eriksson

 

Namn Joe Berg-Hedenheim
Avd Tätningen
Telefon 090-70 70 75
E-post Joe Hedenheim-Berg

 

Namn Lilian Kjärstad
Avd Process UD
Telefon 070-282 01 94 / 090-862 81 88
E-Post Lilian Kjärstad
Namn Per-Erik Sondell
Avd Process UD
Telefon 070-655 95 59 / 090-862 71 76
E-Post Per-Erik Sondell
Namn Patrik Ohlsson
Avd Lab
Telefon 070-558 23 96 / 090-862 79 24
E-Post Patrik Ohlsson

 

Namn Christine Wacek
Avd Tätningen
Telefon  090-70 71 09
E-Post Christine Wacek
Namn Niklas Sjaunja
Avd Förbehandling Reningsverk
Telefon  070- 322 68 18/090-70 70 78
E-Post Niklas Sjaunja

 

Namn Ove Andersson
Avd QA Line
Telefon 070-354 58 18 / 090-862 70 86
E-Post Ove Andersson