Driftområde 4

Avdelningsskyddsombud Marie Landström samordnar skyddsombudens verksamhet inom avdelningen,
ersättare är Linda Marklund och Gunnar Lundgren.

Här nedan finns telefonnummer och e-post till samtliga skyddsombud på DO4.

Namn Marie Landström
Avd ASO
Telefon 276 88 / 090-862 76 88
E-post Marie Landström
Namn Linda Marklund
Avd Kontroll Justering Ers. ASO
Telefon 172 45 / 090-70 72 45
E-post Linda Marklund
Namn Gunnar Lundgren
Avd Bättringen Ers. ASO
Telefon 189 61 / 090 70 89 61
E-post Gunnar Lundgren
Namn Torkel Brändström
Avd Load
Telefon 170 26 / 090-70 70 26
E-post Torkel Brändström
Namn Stefan Strömsten
Avd Avdockning / Seg 2
Telefon  171 71 / 090-70 71 71
E-Post Stefan Strömsten
Namn Nils Rönngren
Avd Load
Telefon 180 38 / 090-70 80 38
E-post Nils Rönngren
Namn Roger Sjökvist
Avd Tätningen
Telefon 176 19 / 090-70 76 19
E-post Roger Sjökvist
Namn Bertil Eriksson
Avd Avdockningen / Seg 2
Telefon 090-70 71 71
E-Post Bertil Eriksson
Namn Lilian Kjärstad
Avd Process UD
Telefon 281 88 / 090-862 81 88
E-Post Lilian Kjärstad
Namn Per-Erik Sondell
Avd Process UD
Telefon 271 76 / 090-862 71 76
E-Post Per-Erik Sondell
Namn Patrik Ohlsson
Avd Lab
Telefon 279 24 / 090-862 79 24
E-Post Patrik Ohlsson
Namn Christine Wacek
Avd Tätningen
Telefon 171 09 / 090-70 71 09
E-Post Christine Wacek
Namn Niklas Sjaunja
Avd FBH/ED, Power wash, Reningsverk
Telefon 170 78 / 090-70 70 78
E-Post Niklas Sjaunja
Namn Ove Andersson
Avd QA Line
Telefon 270 86 / 090-862 70 86
E-Post Ove Andersson