Driftområde 4 Måleriet

Avdelningsskyddsombud Marie Landström samordnar skyddsombudens verksamhet inom avdelningen,
ersättare är Linda Marklund och Gunnar Lundgren.

Här nedan finns telefonnummer och e-post till samtliga skyddsombud på DO4.

Namn

Marie Landström

Avd ASO
Telefon 276 88 / 090-862 76 88
E-post Marie Landström
Namn Linda Marklund
Avd Tätningen Ers. ASO
Telefon
E-post Linda Marklund
Namn Gunnar Lundgren
Avd Bättringen Ers. ASO
Telefon
E-post Gunnar Lundgren
Namn Torkel Brändström
Avd Load
Telefon
E-post Torkel Brändström
Namn Stefan Strömsten
Avd Avdockning / Seg 2
Telefon
E-Post Stefan Strömsten
Namn Nils Rönngren
Avd Load
Telefon
E-post Nils Rönngren
Namn Roger Sjökvist
Avd Tätningen
Telefon
E-post Roger Sjökvist
Namn Bertil Eriksson
Avd Avdockningen / Seg 2
Telefon
E-Post Bertil Eriksson
Namn Lilian Kjärstad
Avd Process UD
Telefon 090-862 81 88
E-Post Lilian Kjärstad
Namn Per-Erik Sondell
Avd Process UD
Telefon 090-862 71 76
E-Post Per-Erik Sondell
Namn Patrik Ohlsson
Avd Lab UD
Telefon 090-862 79 24
E-Post Patrik Ohlsson
Namn Christine Wacek
Avd Tätningen
Telefon
E-Post Christine Wacek
Namn Niklas Sjaunja
Avd FBH/ED, Power wash, Reningsverk
Telefon
E-Post Niklas Sjaunja
Namn Angelica Österbro
Avd Unload
Telefon
E-Post Angelica Österbro
Namn Joe Hedenheim Berg
Avd Load
Telefon
E-Post Joe Hedenheim-Berg