Gruppstyrelser

Metallklubben organiserar den fackliga verksamheten på Volvo Umeå i gruppstyrelser. Gruppstyrelserna är den fackliga verksamheten närmast medlemmarna. Det ska vara lätt att få kontakt med sina fackliga representanter. Man ska själva känna till vilka man kan vända sig till för att få hjälp och stöd.

Varje gruppstyrelse informerar på dessa sidor om sin verksamhet och de aktuella frågor som man för närvarande jobbar med. Just nu har vi fyra gruppstyrelser på Volvo.Kaross

Kaross, som har ansvar för verksamheten på driftområde 2 och 3. Kaross gruppstyrelse organiserar idag cirka 500 medlemmar.

Måleri, har hela driftområde 4 som ansvarsområde. Måleriets gruppstyrelse organiserar idag cirka 250 medlemmar.

Teknik och Underhåll, som har ansvar för medlemmarna som arbetar inom området teknik och underhåll. Gruppstyrelsen för teknik och underhåll organiserar idag cirka 250 medlemmar.

Materialhantering, är den gruppstyrelse som ansvarar för medlemmarna inom materialhanteringen och CKD inom företaget. Gruppstyrelsen logistik organiserar idag cirka 200 medlemmar.

Verksamhetsservice och Kvalité, är två mindre enheter med egna kontaktombud. Det fackliga arbetet stöttas av klubbstyrelsens förhandlingskommitté.