Ingående delar

Här följer en sammanställning av lönesystemets alla ingående delar. Sist hittar du sammanställning av möjlig slutlön på respektive avdelning.

Befattningslön där utveckling i arbete ger högre lön
Förslaget är ett avtal om befattningslönesystem, där utveckling i arbete ska ge utveckling i lön. I klartext innebär det att den som tar på sig fler arbetsuppgifter och större ansvarsuppgifter får också en högre lön. Utveckling kan ske både som individ i en befattningstrappa och som grupp i ett gruppåtagande. Här följer en sammanfattning av lönesystemets olika komponenter.

1. Befattningstrappa

Tariff
Befattningstrappan består av fem steg. De första tre stegen är helt beroende av hur länge man arbetat här. De kallas tariff. De två sista stegen innehåller krav i arbetet som man måste uppfylla för att kunna kvalificera sig för just det steget.

Steg 5 och 6
På varje avsnitt i fabriken har parterna gemensamt definierat de befattningar som finns och skrivit ner de krav som ställs för att man ska få lön för befattningssteg 5 och 6. Värdet på de olika stegen i befattningstrappan ser ut så här:

 Kaross,Måleri,Press & Detalj
 Materialhantering
 Teknik & Underhåll
 Steg 2
 27 167 kr
 26 867 kr
 24 984 kr
 Steg 3
 28 292 kr
 27 992 kr
 25 984 kr
 Steg 4
 29 832 kr
 29 532 kr
 28 324 kr
 Steg 5
 31 098 kr
 30 898 kr
 31 148 kr
 Steg 6
 31 986 kr
 31 786 kr
 32 568 kr
 Steg 7
 33 568 kr

 

2. Grupptillägg – List

Grupptillägget har lite olikautformning beroende på vart i fabriken man arbetar. På de flesta avdelningar så är grupptilläggen 3 stycken. På underhåll har man en list med sex olika tillägg.
Om en grupp tar på sig ansvaret för de definierade arbetsuppgifter i respektive grupptilläggså erhåller samtliga gruppmedlemmar detta tillägg.

 

 Grupptillägg
 Kaross,Måleri,Press & Detalj
 Materialhantering
 List  Underhåll   Betalning för max 4st
 Kvalité
 400
 400
 Ständiga förbättringar
 250
 Flexibilitet
 300
 300
 Flexibilitet
 250
 Produktion
verksamhet
 300
 300
 Arbetsmiljö
 250
 Ekonomi
 Egen planering
 250
 Process
 Ordning och reda
 250
 Personlig tillgänglighet
 250
 Summa kr
 1000
 1000
 1000

Det sammanlagda värdet av grupptillägg eller list är maximalt 1 000 kr.

3. Samordnare – specialist

Om man är utsedd som ny samordnare eller specialist så erhåller man ett tillägg på 500 kr. Detta tillägg betalas inte ut till de som är gamla samordnare i steg 6. För teknik och underhåll så betalas inte detta tillägg.

Värdet på samordnartillägget är 500 kr.

5. Bonus

Vi har en överenskommelse om bonus med företaget. Den varierar beroende på utfallet av de parametrar som gäller varje år. För tillfället är det leveransprecision, kvalité och produktivitet som är de faktorer som påverkar bonusutfallet. Bonusen kan variera mellan 0 och 24.000 kr per år.

Möjlig slutlön

Befattningstrappan
Värdet på de olika stegen ser ut så här:

Kaross,Måleri,Press & Detalj
 Materialhantering
 Tek.UH
 Steg 6
  Steg 6:  31 986 kr
  Steg 6:  31 786 kr
 Steg 7:   33 568 kr
 Grupptillägg/List
 1000 kr
 1000 kr
 1000 kr
 Samord./Special
 500 kr
 500 kr
 Möjlig slutlön
 31 978 kr
 31 778 kr
 32 760 kr