Klubbstyrelsen

Styrelsen.Där vi redovisar klubbstyrelsens övergripande verksamhet.

Ledamöter, där vi redovisar samtliga ledamöter i klubbstyrelsen och hur du får kontakt med dessa.

IF Metall Södra Västerbotten, där du kan se vilken avdelning inom IF Metall vi tillhör och hur du gör för att nå den.

Förbundet, där vi visar lite om IF Metall, var på nätet du hittar IF Metall och hur du når förbundet via telefon.

Internationellt, där vi visar vilket vårt internationella engagemang är på metallklubben.

Klubblänkar, där vi ger några exempel på länkar du kan ha nytta av om du är intresserad av fackföreningar i Sverige och världen.

Kontakt, här hittar du en sammanställning av vilka i Metallklubben som har huvudansvaret för de olika verksamheterna inom klubben.