Klubbstyrelsen

Metallklubben är den fackliga grundorganisationen på Volvofabriken. Vi organiserar de cirka 1500 metallarna som arbetar här. Vår inriktning är att medlemmarna ska vara väl informerade om de fackliga frågorna på fabriken. Medlemsdemokrati är utgångspunkten för klubbens arbete.

Styrelsen i Metallklubben är vald av våra 1500 medlemmar. Vi har av medlemmarna förtroendet att organisera den fackliga verksamheten. Några av ledstjärnorna i den fackliga verksamheten på Umeåfabriken är;

Demokratisk, där metallklubben har val “på golvet“ till alla fackliga poster. Även våra större lokala avtal som vi förhandlar om får alla medlemmar rösta om innan vi skriver under avtalen.

Aktiv, där vi försöker göra medlemmarna engagerade i den fackliga verksamheten. Vi eftersträvar medlemsmöten med många deltagare där vi håller våra medlemsmöten på betald arbetstid.

Mångfald och jämställdhet, där metallklubben aktivt arbetar för att alla ska känna sig respekterade och välkomna oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Det gäller både på Volvo och inom den egna fackföreningsrörelsen.

Informativ, där vi genom våra informationsblad och informationsmöten informerar medlemmarna om alla de frågor som vi i fackföreningen arbetar med.

Drivande, där klubben aktivt försöker skapa en bra arbetsplats där lön och anställningsvillkor ligger i framkanten inom Metallindustrin i Sverige.

Utvecklande, där vi genom aktiva utbildningsinsatser utvecklar våra medlemmar och vår organisation.

I övrigt kan du under klubbstyrelse läsa om:

Ledamöter, där vi redovisar samtliga ledamöter i klubbstyrelsen och hur du får kontakt med dessa.

IF Metall Södra Västerbotten, där du kan se vilken avdelning inom IF Metall vi tillhör och hur du gör för att nå den.

Förbundet, där vi visar lite om IF Metall, var på nätet du hittar IF Metall och hur du når förbundet via telefon.

Internationellt, där vi visar vilket vårt internationella engagemang är på metallklubben.

Klubblänkar, där vi ger några exempel på länkar du kan ha nytta av om du är intresserad av fackföreningar i Sverige och världen.

Kontakt, här hittar du en sammanställning av vilka i Metallklubben som har huvudansvaret för de olika verksamheterna inom klubben.