Kultur

Kultur och fritid

Medlem i IF Metall är man inte bara på arbetet. Vi är metallare även när vi stämplar ut från jobbet. Som medlem i IF Metall kan du ta del av förmåner på fritidsområdet. I fackföreningsrörelsens barndom var kultur- och bildningsfrågorna viktiga. Hundra år senare är detta inte lika tydligt. IF Metallklubben vill försöka ändra på detta och på olika sätt lyfta in kulturfrågor på arbetet och bland fritidsaktiviteter. 

I undermenyerna kan du bland annat läsa om följande.

Kultur. Rapporter visar att läsandet minskar i samhället och mest bland män inom arbetarklassen. IF Metallklubben vill bidra till läsfrämjande insatser på olika sätt. Att göra teater, musik och dans mer tillgängligt för alla medlemmar är också en uppgift i fackföreningsrörelsens anda.

Tärnastugor. . Som medlem i IF Metall har du möjlighet att hyra IF Metalls fritidsstugor i Tärna till ett rabatterat pris.

Fritidsklubben. . Fritidsklubben på Volvo har också en mängd aktiviteter som står öppna för den som är intresserad.

Metall fritid.IF Metall har också fritidsanläggningar på andra håll i landet som vi i mån av plats kan få hyra. Det är inte bara i Sverige. Även i Danmark och i Italien finns det erbjudanden.

Länkar. Här kan du hitta länkar till ett ännu större utbud av Kultur och Fritid.

Kultur

IF Metallklubben har varit drivande i att få igång ett arbetsplatsbibliotek. Ett nybyggt bibliotek invigdes i början av 2008 av IF Metall ordförande Stefan Löfvén. Numera finns två arbetsplatsbibliotek, ett vid vardera matsalen. 

Arbetsplatsbibliotek
IF Metallklubben har varit drivande i att få igång ett arbetsplatsbibliotek. Ett nybyggt bibliotek invigdes i början av 2008 av IF Metall ordförande Stefan Löfvén. Numera finns två arbetsplatsbibliotek, ett vid vardera matsalen. Arbetsplatsbibliotek Ett arbetsplatsbibliotek är det bästa formen av läsfrämjande insats på en arbetsplats. Det handlar om att sänka tröskeln för att låna en bok eller en ljudbok. Klubben har även haft utdelning av förlagsnya böcker lämpligt till semestern genom ett samarbete med bokförlag som hellre ger bort böcker än att makulera dem. Arbetsplatsbiblioteket som invigdes 2008 av den dåvarande ordföranden i IF Metall Stefan Löfvén, fick en ny placering efter att monteringen lades ner. Numera finns två bibliotek. Ett ligger i Matsal UEA och det andra i Matsal UB. Lån av böcker sker utan administration. Ta en bok, läs, lämna tillbaka. Enklare kan det inte bli.

Annan kulturverksamhet
IF Metallklubben har genom åren försökt lyfta fram kulturfrågor på olika sätt. Klubben var tidigt ute och deltog i ett par lyckade omgångar i projektet Läs för mig, Pappa! Ett 70-tal pappor fick möjlighet att under en dag träffa en läspedagog och en författare för att lära sig om betydelsen av att läsa för sina barn. Klubben har också haft samverkan med bland annat med Umeå Teaterförening och Norrlandsoperan inför speciella arrangemang. Aktiviteter av det här slaget är inte stående inslag i klubbens verksamhet. De sker som erbjudanden vid de tillfällen som ges. Information går då ut i Trycket och på hemsidan.