Lön

Vi har ett befattningslönesystem på Umeåfabriken. Det är kraven i arbetet som styr vilken lön som är möjlig att uppnå. Här kan se lönenivåerna på Umeåfabriken. Klicka här nedanför så hamnar du snabbt på rätt ställe.

 

 Kaross,Måleri,Press & Detalj (gäller från 2018–01–01)
Befattningslön Grupptillägg Samordnare / specialist
Steg 2 27 167 kr Kvalité 400 kr 500 kr
Steg 3 28 292 kr Flexibilitet 300 kr  
Steg 4 29 832 kr Produktion/Verksamhet 300 kr  
Steg 5 31 098 kr      
Steg 6 31 986 kr      

 

 Teknik och Underhåll (gäller från 2018–01–01)
 Befattningslön  List (Max fyra betalas)
 Steg 2  24 984 kr  Ständiga förbättringar  250 kr
 Steg 3  25 984 kr  Flexibilitet  250 kr
 Steg 4  28 324 kr  Arbetsmiljö  250 kr
 Steg 5  31 148 kr  Egen planering  250 kr
 Steg 6  32 568 kr Ordning och reda  250 kr
 Steg 7  33 568 kr  Personlig tillgänglighet  250 kr

 

 Materialhantering (gäller från 2018–01–01)
Befattningslön  Grupptillägg Samordnare / specialist
Steg 2 26 867 kr Kvalité 400 kr 500 kr
Steg 3 27 992 kr Flexibilitet 300 kr
Steg 4 29 532 kr Produktion/ verksamhet 300 kr
Steg 5 30 898 kr
Steg 6 31 786 kr

 

 OB (kr per timme) (gäller från 2018–04–01)
 Kväll 16.30 – 22.30  33,65 kr
 Natt 22.30 – 06.30  42,92 kr
 Helg (lördag, söndag)  71,74 kr
 Storhelg  159,55 kr

 

 Övertid – Dagtid (kr per timme)
(gäller från 2018–04–01)
 Övertid
 Produktionsövertid
 Vardag
 68,93 kr
 Vardag
 88,65 kr
 Arbetsfri  vardag
 88,65 kr
 Arbetsfri  vardag
 118,14 kr
 lö,sö Helgd
 118,14 kr
 lö,sö Helgd
 137,92 kr
Storhelg
 277,69 kr
Storhelg
 297,47 kr

 

 Övertid – Skift (kr per timme)
(gäller från 2018–04–01)
 Övertid
 Produktionsövertid
 Vardag
 88,65 kr
 Vardag
 118,14 kr
 Arbetsfri  vardag
 118,14 kr
 Arbetsfri  vardag
 137,92 kr
 lö,sö Helgd
 137,92 kr
 lö,sö Helgd
 163,28 kr
Storhelg
 297,47 kr
Storhelg
 322,84 kr

 

 Skiftformstillägg
% av månadslön
utbetalas per arbetad timme
 Tvåskift
 2 %
 Treskift
 10 %
 Fyrskift
 10%
 Femskift
 12 %
 Stående natt
 3 %

 

 Beredskapsersättning  ersätts per beredskapsimme med:
Vardagar Sö 24:00 till Fre 18:00 Månadslönen / 1400
Fredag 08:00 till Lördag 07:00 Månadslönen / 1000
Lördag 07:00 till Söndag 24:00 Månadslönen / 700
Storhelg Månadslönen / 350

För dig som vill läsa avtalstexten. Gå till Avtal & Löner, Koncernavtal,arbetsberedskap.

 

Utryckning under beredskap
Resor Enligt Volvos resereglemente
Tid per utryckning min 3,0 tim