Materialhanteringen

Avdelningsskyddsombud Torbjörn Johansson samordnar skyddsombudens verksamhet inom avdelningen. Ersättare är Richard Berglund.

Här nedan finns telefonnummer och e-post till samtliga skyddsombud på Materialhanteringen.

Namn: Torbjörn Johansson
Avd ASO
Telefon 072-862 73 33
E-post Torbjörn Johansson
Namn Richard Berglund
Avd CKD
Telefon 072-862 75 18
E-post Richard Berglund
Namn Chatrin Lundberg
Avd UC-PL
Telefon 072-862 71 54
E-post Chatrin Lundberg
Namn Anders Sandström
Avd UA/UB
Telefon 072-862 70 58
E-post Anders Sandström
Namn Niklas Backlund
Avd  UA/UB
Telefon 072-862 70 58
E-post
Niklas Backlund