Materialhanteringen

Avdelningsskyddsombud Torbjörn Johansson samordnar skyddsombudens verksamhet inom avdelningen.
Ersättare är Richard Berglund.

Här nedan finns telefonnummer och e-post till samtliga skyddsombud på Materialhanteringen.

Namn:

Torbjörn Johansson
Avd ASO
Telefon 090-862 73 33
E-post Torbjörn Johansson
Namn

Richard Berglund
Avd CKD
Telefon 090-862 75 18
E-post Richard Berglund
Namn
Chatrin Lundberg
Avd UC-PL
Telefon 090-862 76 69
E-post Chatrin Lundberg
Namn Vakant
Avd UA/UB
Telefon 090-862 70 58
E-post
Namn Vakant
Avd  UA/UB
Telefon 090-862 70 58
E-post
Namn Vakant
Avd Gården
Telefon
E-post