Studiebesök på Rönnskär

2004-06-09 Vi inom skyddsorganisationen har ett utbyte med andra klubbar i vårt närområde. Det utmynnar i att vi har kontakter i form av utbildningar, studiebesök etc. I år åkte avdelningsskyddsombuden till Rönnskär i Skelleftehamn för att se på deras arbetsmiljö.

Kontinuerlig körning på DO 3

2004-06-05 Efter flera förhandlingar har Gruppstyrelse Kaross och driftledning DO 3 till sist enats om förändrade ersättningsnivåer på FH-systemet. Ersättningen börjar gälla från den 1 juni och gäller tillsvidare.