Medlemsaktivitet i maj

IF Metall kommer att genomföra en medlemsaktivitet under maj månad för att påminna om vikten att rösta i EU-valet. Samtidigt med detta kommer klubben att ha ett rådslag med alla medlemmar kring några viktiga lokala fackliga frågor. Respektive gruppstyrelse kommer att genomföra en uppsökande verksamhet under maj. Det kan ske i olika former, namninsamling, möten i fikarutorna, samtal en och

Läs Mer

EU-Valet viktigt för oss arbetare

EU-valet är viktigt för fackföreningsrörelsen och industrin. 26 maj sker valet. Högerkrafterna mobiliserar. Det måste även vi göra. Vid förra EU-valet röstade bara varannan röstberättigad. IF Metall förbundsstyrelse har sammanfattat fyra viktiga politiska områden inför valet för att stärka arbetarnas intressen. Öppenhet och frihandel stärker exportindustrin Hela två tredjedelar av vår export går till länderna inom EU:s så kallade inre

Läs Mer

Gratifikation 10 000 kr

En överenskommelse har träffats mellan parterna om en engångsutbetalning på 10 000 kr för Volvoanställda i Sverige. Gratifikationen är ett direkt resultat av att IF Metall fört fram kravet och genomfört förhandlingar i frågan. Gratifikationen är en uppskattning för insatserna det mycket goda resultat som bolaget gjorde under 2018. Stark resultat När det började stå klart att AB Volvo skulle

Läs Mer

Teckna Juristförsäkring nu

IF Metall har en kampanj för juristförsäkringen för tillfället. Om man tecknar den innan 15 april så börjar den gälla direkt. Juristförsäkringen är en ny möjlighet för dig som medlem för att få hjälp av Familjens Jurist via Folksam. Den kostar 30 kronor per månad. Om du väljer att teckna den innan 15 april kan du direkt nyttja försäkringen. Tecknar

Läs Mer