NYA KARENSAVDRAGET

Nytt karensavdrag Som vi tidigare skrivit på hemsidan så har Riksdagen antagit en ny lag från 1 januari 2019 som ändrar löneavdraget för karens vid sjukdom. Denna lagändring finns nu inarbetad i vårt centrala kollektivavtal. Den största förändringen är att det alltid görs ett karensavdrag om sjukfrånvaron blir mer än en genomsnittlig arbetsdag. Tidigare var karensen den första sjukdagen eller

Läs Mer

Klubbens nomineringsmöte

Torsdag 24 januari genomför IF Metall klubben sitt nomineringsmöte. Alla medlemmar har då möjlighet att föreslå nya namn till klubbstyrelsen och andra uppdrag. På dagordningen finns också en aktuell förhandlingsrapport. Valberedningen har lämnat sitt förslag till vilka som ska sitta i klubbstyrelsen samt även ytterligare några klubbuppdrag. Den som har andra namnförslag än de som valberedningen tagit fram måste föra fram

Läs Mer

Löneavtal 2019 klart!

Strax före jul genomfördes koncernförhandlingar om löneökning från 1 april 2019. Parterna kunde träffa en preliminär uppgörelse. Den har nu godkänts av samtliga koncernklubbar. Det blev ett löneavtal på 2,5 % utan några villkorsändringar. Tredje avtalsåret Förhandlingen gällde det tredje avtalsåret i det centrala avtalet. Det börjar gälla 1 april 2019 och räcker till 31 mars 2020. Centrala avtalet Det

Läs Mer

Mertidsbanken vid årsskiftet!

Klubben får en del frågor om företaget klarar att hantera ”nollning” av mertidsbanken. På följande sätt fungerar det. Vid årsskiftet ska mertidsbanken justeras till noll. De som har timmar över noll får timmarna överförda till kompbanken. De som har timmar under noll får timmarna avskrivna.   ”Nollningen” kommer dock inte att synas i tidinfo förrän i början av februari. Det

Läs Mer

Karensdag vid sjukdom – Ny lag 1 januari

Riksdagen har antagit en ny lag från 1 januari 2019 som ändrar löneavdraget för karensdag vid sjukdom. Från 1 januari gäller att det blir ett avdrag som grundar sig på den snitt-arbetstid man har per dag. T.ex. så har man som tvåskiftare i produktion: 38 tim förmiddag+40 timmar eftermiddag vilket ger snitt 39 timmar/vecka och 7,8 timmar/dag. Avdraget blir 80

Läs Mer