Volvostegslön ändras från 1 april

Ny månadslön kommer att gälla från 1 april för Volvostegar, visstidsanställda på koncernavtalet om yrkesintroduktion. Den nya lönen är 19.012 kronor i månaden. I övrig gäller samma villkor för OB och övertidsersättning som för övriga Volvoanställda på vårt avtalsområde.

Nya löner från första april

Från första april så börjar de nya lönenivåerna att gälla. De nya lönenivåerna finns i rutan nedan. Hemsidan kommer att uppdateras Från 1 april kan du hitta alla nya lönenivåer, OB, övertidsersättningar m.m. under rubriken Avtal & Löner/Lön här på klubbens hemsida. Ökning av lönestegen I rutan nedan kan du se de nya lönenivåerna för respektive lönesteg. Utöver ökningarna av

Läs Mer

BONUS 2018 KLAR

Nu kan du se utfallet av bonusen 2018 på din sida på Benify. Enligt uppgifterna där så blir utfallet 5,17 %, vilket innebär c:a 20.000 kronor för en som arbetat heltid med en snittlön för Volvoarbetare på fabriken. På benify så framgår det att bonusen preliminärt utbetalas på aprillönen. På benify väljer du Mina förmåner/Volvoförmåner/Bolagsbonus. Klicka sedan på Helårsutfall 2017

Läs Mer

Attacken från ”Sveriges hamnar” måste få ett slut!

Uttalande antaget av klubbstyrelsen IF Metall Volvo Umeå Hamnarbetarförbundet har utlyst strejk imorgon, onsdag den 6 mars. Samtliga medlemmar tas ut i strejk vilket kommer att påverka nästan samtliga hamnar i Sverige. Strejken är ett svar på den lockout som Svenska hamnar lagt på alla medlemmar i Hamnarbetarförbundet. Attacker från företagen APM Terminals i Göteborg, ökända för sin antifackliga inställning,

Läs Mer

Uttalande från årsmötet

Vi är så trötta och besvikna på att se investeringar i maskiner och robotar, men ingen satsning på människor! För 25 år sedan var uthyrning av arbetskraft en olaglig verksamhet. Då fungerade arbetsmarknaden genom visstidsanställningar när företag fick arbetstoppar. Sedan ändrades lagen och vi fick uthyrning av arbetskraft. Från början var det tänkt att begränsas till tillfälliga arbetstoppar och korta

Läs Mer