Skyddsombud

Skyddsombud

IF Metallklubben organiserar skyddsombudsorganisationen. På Volvo GTO Umeå indelas skyddsområdena mot respektive driftområde och avdelning.

Skyddsombudet väljs av sina arbetskamrater med en mandattid på tre (3) år. Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2a §. Det innebär att bevaka att arbetsgivare och arbetstagare följer de regler som gäller på arbetsstället. De lokala skyddsombuden finns ute i arbetsgrupperna och därför lätta för alla att få kontakt med. På Volvo GTO Umeå så finns det cirka 65 stycken skyddsombud.

Huvudskyddsombud, Roger Nyström är samordnare för skyddsombudsverksamheten på Volvo GTO, Umeå.

Driftområde 2, ASO, Anders Danielsson samordnar verksamheten för de lokala skyddsombuden på driftområdet.

Driftområde 3, ASO, Anders Stenberg samordnar verksamheten för de lokala skyddsombuden på driftområdet.

Driftområde 4, ASO, Marie Landström samordnar verksamheten för de lokala skyddsombuden på driftområdet.

Materialhantering, ASO, Torbjörn Johansson samordnar verksamheten för de lokala skyddsombuden inom materialhantering.

Teknik & Underhåll, ASO, Jan Isberg samordnar verksamheten för de lokala skyddsombuden inom Teknik och Underhåll.

Kvalitets och Verksamhetsservice Patrik Berglund samordnar verksamheten för de lokala skyddsombuden inom Kvalitetsavdelningen och Verksamhetsservice.