Teknik och Underhåll

Avdelningsskyddsombud Jan Isberg samordnar skyddsombudens verksamhet inom avdelningen, ersättare är Patrik Jonsson.

Här nedan finns telefonnummer och e-post till samtliga skyddsombud på Teknik/Underhåll.

Namn Jan Isberg
Avd ASO UH
Telefon 072-862 79 75
E-post Jan Isberg
Namn Kaj Jonsson
Avd UH Presshall
Telefon 090- 70 89 01
E-post Kaj Jonsson
Namn Jimmy Åström
Avd UH-UB
Telefon
E-post Jimmy Åström
Namn Mats Norrgård
Avd Mek-UA
Telefon 072-862 77 63
E-post Mats Norrgård
Namn Fredrik Grundström
Avd UH UC
Telefon 072-862 71 03
E-post :Fredrik Grundström
Namn Claes Knopf
Avd UH Presshallen
Telefon 072-862 75 05
E-post Claes Knopf
Namn Patrik Jonsson
Avd UH UB
Telefon 072-862 71 30
E-post Patrik Jonsson
Namn Mikael Axelsson
Avd UH VTG
Telefon 072-862 70 36
E-post :Mikael Axelsson
Namn Roger Malm
Avd UH UC
Telefon 072-862 89 26
E-post Roger Malm
Namn Stefan Johansson
Avd UH-UA
Telefon 090-70 74 49
E-post Stefan Johansson
Namn Mikael Bäck
Avd UH UB
Telefon
E-Post Mikael.Bäck
Namn Fredrik Englund
Avd UH UC
Telefon  072-862 81 35
E-Post Fredrik Englund
Namn Lars Swan
Avd UH UPUS
Telefon  072-862 71 93
E-Post  Lars Swahn
Namn Tomas Larsson
Avd El Media
Telefon  072-862 81 40
E-Post Tomas Larsson