Utbetalningsdag

Efter förhandlingar i 2005 så enades parterna om gemensamma utbetalningsdagar. Principen är följande:

  • Lön utbetalas den 27 varje månad
  • Det ska dock vara minst tre bankdagar kvar. Det innebär exempelvis att det i februari oftast är före den 27
  • I december utbetalas lönen den 22 december eller tidigare om 22 är helgdag

Löneutbetalningsdagar 2017

27 januari
27 juli
24 februari
25 augusti
27 mars
27 september
26 april
27 oktober
26 maj
27 november
27 juni
22 december