Våra Mål

Följande punkter är några av de mål som Gruppstyrelsen Kaross har som prioriterade punkter att jobba.

Lönesystemet – Att under året tillsammans med företaget ta fram en reviderad upplaga av lönesystemet, med skrivningar som bättre motsvarar de förändringar som skett i stora delar av vår process, men även för de avsnitt som inte förändrats.

Körsätt, raster, bemanning – Den nya formen av produktionsupplägg påverkar våra arbeten. Därför är det av yttersta vikt att vi har rätt bemanning, rimliga rasttider, ett fungerande och hållbart arbetssätt samt möjlighet till återhämtning under dagen.

Arbetsinnehåll – En av de viktigaste frågor vi har jobbat med och kommer att fortsätta kämpa för. Vi ser i dag hur vårt arbetsinnehåll urholkas. Tillgången på andra arbetsuppgifter inom våra egna driftsområden men även gentemot andra driftsområden försvinner i takt med de omorganisationer som sker.

Arbetsmiljö – Gruppstyrelsen kommer fortsätta jobba för att vi ska ha arbetsplatser med en arbetsmiljö som innebär att alla utifrån sina förutsättningar ska kunna jobba kvar tills man är 65 år.

Rotation – Gruppstyrelsen och skyddsorganisationen arbetar oförtrutet vidare med att påverka, argumentera och motivera en rotation mellan de olika arbetsuppgifterna på segmenten. Men även mellan andra arbetsuppgifter och arbetsområden både inom våra egna, men även inom andra driftsområden.

Kontaktombud – Vår målsättning är att vi så småningom har kontaktombud i varje arbetsgrupp, men vi är i ständigt behov av nya och fler, så hör av dig ifall du är intresserad. Med kontakombud så kan vi på ett snabbt och lätt sätt få ut information, men det är även ett bra sätt att få in synpunkter och förslag till gruppstyrelsen.

Information – Karosstrycket är Gruppstyrelsen Kaross eget informationsblad. Vi har som mål att bladet ska komma ut varannan månad. Innehållet ska ge en sammanfattning av de punkter som förhandlas på DO2/DO3 samt skyddsinformation.