Våra Uppdrag

Gruppstyrelse fördelar varje år alla de uppdrag vi som förtroendevalda har att utföra. Här följer en lista över de uppdrag vi fördelat inom gruppstyrelsen.

Förhandlare
Ordinarie
Åsa Dahlsten Tommy Holmgren Mikael Boberg
Ersättare
Annelie Näslund Margareta Johansson  Linda Strandberg

 

Informationskommitté (IK)
Ordinarie
Tommy Holmgren Marie Landström Margareta Johansson
Ersättare
Övriga i gruppstyrelsen

 

Representanter ASK
Ordinarie
Åsa Dahlsten Marie Landström
Ersättare
Tommy Holmgren Ers. ASO

 

Försäkringsinformatör
Ordinarie
Jörgen Falk
Ersättare
Tommy Holmgren Margareta Johansson

 

Studiekommittén
Ordinarie
Jörgen Falk
Ersättare
Övriga i gruppstyrelsen

 

Ansvariga medlemsinformation
Ordinarie
Åsa Dahlsten Tommy Holmgren
Ersättare
Övriga i gruppstyrelsen

 

Mångfaldskommittén
Ordinarie
Åsa Dahlsten
Ersättare
Margareta Johansson Tommy Holmgren

 

Rehabiliteringsansvariga
Ordinarie
Tommy Holmgren Åsa Dahlsten Margareta Johansson
Ersättare
Övriga i gruppstyrelsen

 

Representanter repskap
Ordinarie
Tommy Holmgren Åsa Dahlsten  Anneli Näslund Jörgen Falk Margareta Johansson  Marie Landström Åsa Viklund
Ersättare
Anna Elfving Mikael Sehlstedt  Gunnar Lundgren  Torkel Brändström

 

Projektansvariga
Ordinarie
Åsa Dahlsten Marie Landström
Ersättare
Tommy Holmgren

 

Representant i valberedningen
Ordinarie
Joe Berg-Hedenheim
Representant i Omställningsgruppen
Ordinarie
Tommy Holmgren Åsa Dahlsten