Våra Uppdrag

Gruppstyrelse fördelar varje år alla de uppdrag vi som förtroendevalda har att utföra. Här följer en lista över de uppdrag vi fördelat inom gruppstyrelsen.

Förhandlare
Ordinarie
Åsa Dahlsten  Mikael Boberg
Ersättare
Annelie Näslund Margareta Johansson  Linda Strandberg

 

Informationskommitté (IK)
Ordinarie
 Margareta Johansson Marie Landström
Ersättare
Övriga i gruppstyrelsen

 

Representanter ASK
Ordinarie
Åsa Dahlsten Marie Landström
Ersättare
Ers. ASO

 

Försäkringsinformatör
Ordinarie
Jörgen Falk
Ersättare
Margareta Johansson

 

Studiekommittén
Ordinarie
Jörgen Falk
Ersättare
Övriga i gruppstyrelsen

 

Ansvariga medlemsinformation
Ordinarie
Åsa Dahlsten
Ersättare
Övriga i gruppstyrelsen

 

Mångfaldskommittén
Ordinarie
Åsa Dahlsten
Ersättare
Margareta Johansson

 

Rehabiliteringsansvariga
Ordinarie
 Margareta Johansson Åsa Dahlsten
Ersättare
Övriga i gruppstyrelsen

 

Representanter repskap
Ordinarie
 Åsa Dahlsten  Åsa Viklund Anneli Näslund Jörgen Falk Margareta Johansson  Marie Landström
Ersättare
Anna Elfving Mikael Sehlstedt  Gunnar Lundgren  Torkel Brändström

 

Projektansvariga
Ordinarie
Åsa Dahlsten Marie Landström
Ersättare

 

Representant i valberedningen
Ordinarie
Joe Berg-Hedenheim
Representant i Omställningsgruppen
Ordinarie
 Åsa Dahlsten