Våra Uppdrag

Gruppstyrelsen fördelar varje år alla de uppdrag vi som förtroendevalda har att utföra. Här följer en lista över de uppdrag vi fördelat inom gruppstyrelsen 2017.

 

MBL
Ordinarie
Mats Eriksson Richard Berglund Chatrin Lundberg
Ersättare
Anders Sandström Benny Svedberg Rullande

 

Informationskommitté (IK)
Ordinarie
Mats Eriksson
Ersättare
Richard Berglund Chatrin Lundberg

 

Valberedningen
Ordinarie
Chatrin Lundberg Richard Berglund
Ersättare
Vakant

 

ASK Materialhantering
Ordinarie
Mats Eriksson Torbjörn Johansson
Ersättare
Richard Berglund  Alla skyddsombud

 

Studieuppsökare
Ordinarie
Chatrin Lundberg Anders Sandström
Ersättare
Vakant

 

Studiekommittén
Ordinarie
Chatrin Lundberg Anders Sandström
Ersättare
Vakant

 

Försäkringsrådgivare
Ordinarie
Anders Sandström
Ersättare
Torbjörn Johansson

 

Representanter till repskap
Ordinarie
Richard Berglund  Chatrin Lundberg Anders Sandström
Ersättare
Benny Svedberg  Mats Eriksson Torbjörn Johansson

 

Skyddsombud Logistik väljs på 3 år
Torbjörn Johansson  2020
Richard Berglund  2020
Niklas Backlund 2020
Benny Svedberg 2020
Catrin Lundberg 2020