Kvalitet och Verksamhetsservice

Här nedanför finns aktuella telefonnummer och e-postadresser till skyddsombuden på kvalitetsavdelningen och verksamhetsservice.

Namn

Patrik Berglund

Avd QA-line/ Ers HSO
Telefon 090 – 8627687
E-post Patrik Berglund
Namn Ove Andersson
Avd QA-line
Telefon
E-post Ove Andersson
Namn Ingemar Hellqvist
Avd Support/Snickeriet
Telefon 090 – 8627092
E-post Ingemar Hellqvist