Verksahetsservice

Fu-teknik, Förrådsverksamhet, Verksamhetsservice

Här nedanför finns aktuella telefonnummer och e-postadresser till skyddsombuden på Verksamhetsservice.

Namn Roger Nyström
Avd VK
Telefon 090-862 72 29
E-post Roger Nyström
Namn Lars Swahn
Avd Fu-teknik, Förrådsverksamhet, Verksamhetsservice
Telefon 090-70 71 93
E-post Lars Swahn