Betalning för kontinuerlig körning på DO 3

2004-05-26

Förhandlingar pågår sedan en tid om betalning för kontinuerlig körning på DO 3. Förhanlingarna kommer troligen att slutföras under vecka 23.

Förhandlingarna om vilken nivå på kontinuerlig körning som ska gälla på DO 3 har pågått under en längre tid. Parterna har i dagsläget inte kunnat enas ersättningsnivåerna på alla avsnitt.
Stötestenarna för tillfället är delkomplett, sidoline, och hela FM. Vi anser att alla dessa avsnitt ska ha ersättning för helkontinuerlig drift medan företaget anser att ersättning upp till 50% ska betalas. Tanken var att vi i början av denna vecka skulle ha kommit till en uppgörelse, men enighet kunde inte nås vid den senaste förhandlingen. Vi hoppas att vi före den 5 juni kan återkomma med besked om förhandlingsresultatet.