Bonusläget

2004-06-14

Bonusavtalet för 2004 rullar på. I nuläget är 2250 kronor säkrade i bonusen, men det finns hopp om mer. Bonusen för perioden jan – juni betalas ut i september. Utbetalning sker i proportion till arbetad tid.

Bonusavtalet innehåller tre områden.

DirektOK har inget utfall i bonus och det ser fortsatt mörkt ut för att det ska kunna bli något för första halvåret.

Parametern Produktivitet är ny för i år och har ersatt det som tidigare var kostnad per hytt. 5 % produktivitet för jan – juni ger 1000 kr i bonus för första halvåret. 6 % ger 2000 kr, 7 % ger 3000 kr och 8 % eller mer ger 4000 kr. Med en månad kvar att mäta är det ackumulerade utfallet 4,7% och det har varit stigande kurva. Att nå femprocentsvallen förefaller inte vara någon omöjlighet.

Det är på Leveransprecision som vi vant oss att bonusen ger utfall. Så även för i år. Redan klart är att januari gav 1000 kr, februari gav 750 kr samt mars och april vardera 250 kr. Maj är ännu inte redovisad och juni återstår också.

JOC