Gruppstyrelseutveckling

2004-06-14

Som ett led i att förbättra och utveckla den fackliga verksamheten på UC så kommer gruppstyrelsens samtliga ledamöter att deltaga i en Gruppstyrelseutvecklingskurs, under ledning av Hans Andersson från Metalls avdelning 230 vecka 25.

Under våren påbörjade Måleriets gruppstyrelsemedlemmar en utbildning som går under benämningen Gruppstyrelseutveckling!
Denna var uppdelad på två tillfällen och det är alltså steg 2 som vi nu kommer att gå.

Detta är en kurs vars syfte är att förbättra och stimulera samarbetet mellan styrelsens ledamöter, vilket vi hoppas leder till att den övergripande fackliga verksamheten på UC blir ÄNNU bättre!

Detta medför att ingen förtroendevald ur Måleriets gruppstyrelse kommer att finnas tillgänglig på företaget måndag till och med onsdag vecka 25.
Vi hänvisar därmed alla att ta kontakt med klubbstyrelsen vid behov.

Gruppstyrelsen UC