Grupptillägg till FM

2004-06-08

En långdragen process har pågått kring grupptillägg för ett antal anställda på FM. Till slut har frågan blivit löst mellan parterna.

Bakgrunden är att ett antal anställda på FM av sin produktionsledare blev lovade grupptillägget när de arbetat 1 år. I samband med revisionstoppet i lönesystemet så betalades inte pengarna ut.

Tvistefrågan har gällt huruvida ett löfte från en produktionsledare är giltigt eller inte, trots stopp i revisioner. På grund av att löftet givits vid lönerevision där hela gruppen var närvarande så blev frågan aktuell för förhandling på klubbnivå.

Efter många turer så har förhandlingen avslutats med att de berörda får sina grupptillägg.