Kontinuerlig körning på DO 3

2004-06-05

Efter flera förhandlingar har Gruppstyrelse Kaross och driftledning DO 3 till sist enats om förändrade ersättningsnivåer på FH-systemet. Ersättningen börjar gälla från den 1 juni och gäller tillsvidare.

Parterna har efter förhandling enats om följande:

FH: Kontinuerlig körning till mer än 50%. Samtliga gruppmedlemmar kan schemalägga sina raster och pauser så att produktionen upprätthålls. Betalning för detta är 2% extra i skiftformstillägg samt 25 minuter(vecka extra till ATK-banken. Detta är en ny ersättningsnivå och den börjar gälla från 1 juni.

För manuell bandel betalas en retroaktiv ersättningen från den 1 april.

För delkomplett och sidoline gäller en uppsägningstid av avtalet på en vecka under perioden fram till den 15 augusti.

För FM och FL sker ingen förändring av gällande överenskommelse. För dessa avsnitt gäller:

FL: Ingen kontinuerlig kröning, rastkörning kan förekomma.

FM: Kontinuerlig körning upp till 50%. Arbetsgruppen schemalägger närvaro på raster så att produktionen upprätthålls. Betalningen för detta är 1% extra i skiftformstillägg samt 25 minuter(vecka extra till ATK-banken.

Den som vill läsa innehållet i avtalet om kontinuerlig körning kan gå till följande sida:
Koninuerlig Körning