Lägg förslag till utbildningar 2005

2004-05-28

Nu står vi i startgroparna inför nästa års planering av fackliga utbildningar.

Vi står inför planering av ett nytt studieår som startar i Januari 2005. Till detta vill jag gärna ha förslag på fackliga utbildningar som ni tycker vi ska föra fram till studieregionen. Skickat förslag till studieorganisatör Joacim Eliasson eller ta kontakt med era fackliga förtroendevalda i er gruppstyrelse.

Joacim Eliasson