Lång kö till populär utbildning

2004-06-15

För tillfället är det mycket lång kö till vår mest populära medlemsutbildning ”Försäkringsgrund”. Därför går det ut ett brev till alla medlemmar som anmält sig till kursen. De får frågan om de vill stå kvar i kön eller lämna över platsen till någon annan.

Det är mycket positivt att många av Metalls medlemmar vill delta i utbildning, men ett problem har uppstått som kräver en åtgärd.

Idag är det en kö på ”Försäkringsgrund” på ca 100 personer och det finns inte platser för alla i höst. Några av er har köat i ca 3 år vilket är en mycket lång tid och kanske vill ni överlämna er plats till någon annan medlem. Därför skickar vi ut en förfrågan till alla medlemmar på väntelistan.

Det finns alltid möjligheten att kontakta er studieuppsökare och anmäla er igen.

Studieorganisatör
Joacim Eliasson