Löner rond 2: Låsta positioner!

2004-06-16

Metallklubben och företaget har under tisdagen suttit en andra gång i förhandlingar om lönenivåerna för år 2004. Förhandlingspositionerna är fortfarande mycket låsta och företaget är ännu inte beredd att ge något alls i de lokala förhandlingarna. Ett smått historiskt läge – det har aldrig förut hänt att företaget lagt ett nollbud lokalt.

Förhandlingsläget är alltså fortsatt kärvt när det gäller årets löneförhandling. Här följer en sammanställning över de punkter som diskuterades vid tisdagens förhandling.

Punkt 1 Lönepottens storlek
Vid den förra träffen så konstaterade parterna att man inte var överens om lönepottens storlek. Det gäller vad som ska ingå i beräkningen av potten. Tidigare så var vi inte överens om engångsbeloppet på 83 kr/mån skulle ingå i pottberäkningen. Vid dagens förhandling så hade företaget ändrat sig på den punkten. Metallklubbens synpunkt är att bonusutfallet ska ingå i beräkningen av pottens storlek, företaget anser inte det. Skillnaden är idag att företaget anser att potten är 364 kr/mån, metallklubben anser att potten är 374 kr/mån.

Punkt 2 Lokalt påslag
Metallklubben anser att vi ska ha ett lokalt påslag på 125 kr/mån så att det sammanlagda lönepåslaget centralt och lokalt blir 500 kr/mån. Företaget vill inte betala något lokalt och det är unikt och har inte hänt tidigare.

Punkt 3 Löneöversyn – Glidning i trapporna
Metallklubben vill att vi ska öppna för en lönerevision under hösten som ger löneökning på i snitt 0,4%. Företaget kan i dagsläget inte tänka sig någon löneglidning i systemet.

Punkt 4 Beräkning av semesterlön
Beräkning av semesterlönens storlek har i årets centrala avtal ändrats. I dagsläget har Metallklubben lagt ett förslag att beräkna semesterersättningens storlek i ett paket tillsammans med antalet semesterdagar. (Kring frågan om semesterdagar återkommer vi senare under veckan)

Punkt 5 Företagsfond pension
Metallklubben har begärt att beloppet i pensionsfonden ska höjas från 268 kr/månad till 300 kr/månad. Företaget har inte lämnat svar på denna begäran ännu.

Förhandlingskommittén