Montering: Arbetstiden 9 juli flyttas

2004-05-26

På grund av ombyggnationer 9 juli måste produkionen flyttas till 3 juli.

Monteringsledningen och Gruppstyrelse har gjort en överrenskommelse angående fredag 9 juli och det ser på föjande sätt: de som arbetstid fredag 9 juli får möjlighet att jobba lördag 3 juli istället och få ledigt 9 juli.
Det berör dagtid, b-skift och ständig förmiddag.

Det innebär:
b-skift och specialavtal stående förmiddag:
Närvaro 7 tim, 6,5 tim arbete + ½-tim lunch. 7,4 tim lön.
Dagtid: 4,1 timmars arbete. 4,7 timmars lön.
Ständig fm: 4,6 timmars arbete. 5,3 timmars lön.

Ovanstående arbetstid måste fullgöras för att ovanstående ska gälla. Annars är det timme mot timme som gäller.Betalning med kollektiv produtionsövertid. C:a 85 kr extra för dagtid och 120 kr extra vid skift. Arbetstiden läggs in i kompbank och läggs ut fredag 9 juli. Du som inte har möjlighet att arbeta lördag 3 juli kommer att beredas arbete fredag 9 juli.