NY GRUPPSTYRELSE LOGISTIK

2004-06-01

Efter en turburlent vår med olika kast, startar nu en ny gruppstyrelse inom Logistik.

Från och med den 2004-05-07 finns en fungerade gruppstyrelse. Ändringen består i att CKD bryts ut ur logistiks område och bildar en egen grupp med stöd av klubbstyrelsen. Vi inom Logistiks gruppstyresle kommer att arbeta fram arbetsrutiner så att det dagliga förhandlingsarbetet och mötes representation börjar att fungera. Har ni några funderingar vill vi gärna att ni tar kontakt med oss.
Östen Erikssson