Ökad bemanning på Bandpressarna

2004-05-26

I samband med produktionsuppgångarna så har ett fel i underlagen för bemanning och drifttid upptäckts på bandpressarna. Detta gör att produktionsläget på avdelningen är mycket ansträngt. Parterna har den 1 juni enats om hur problemen ska lösas

Under den senaste tiden har eftersläpet på bandpressarna ökat. Orsakerna till detta har inte varit lätt att konstatera, men till slut har planeringen hittat felet. CKD-materialet fanns inte inlagt i underlaget för bemanning och drifttid.

Parterna har vid förhandling enats om följande:
Så snart det är möjligt öka bemanningen på treskiftet med 30%. Personal till treskiftet omfördelas på avdelningen.

En internsökning om tvåskiftsarbete för tre fasta och två vikarier går ut så snart det är möjligt

Helkontinuerlig körning införs från den 1 juni på bandpressarna.

Produktiosnövertid körs på bandpressarna från första juni till semestern för att begränsa eftersläpet.