Rationalisering bakom arbetsskador

2004-05-26

Sverige har mest forskning och flest arbetsskador i EU.

Ergonomiska framsteg spolieras av rationaliseringar som driver upp tempot och leder till jobb med ensidig belastning, enligt Arbetslivsinstitutet. Man menar också att det handlar om att skapa arbetsuppgifter som är varierade inte bara fysiskt utan också mentalt och socialt och som tar hänsyn till den enskilda individens förmåga.

Belastningsskador är den vanligaste arbetsrelaterade sjukdomen. Den ökar mest bland kvinnor inom industrin.
Införandet av löpande bandet på monteringen riskerar att öka arbetsskadorna menar Gruppstyrelsen på monteringen. Just på grund av de faktorer om ensidighet som Arbetslivsinstitutet redogör för. Tyvärr verkar företaget inte ta hänsyn till de senaste rönen inom forskningen när man planerar för det löpande bandet.