Rond 1 i löneförhandlingen

2004-06-08

De lokala löneförhandlingarna har startat. Redan den första träffen pekar på att förhandlingarna kommer att bli tungrodda. Metallklubben anser att företaget ger ett nollbud.

Det centrala avtalets första år innehåller en lönepott på 1,7%. Det första som ska ske är att räkna om potten till pengar som sedan ska fördelas lokalt. Företagets beräkning landar på 364 kr/mån, medan Metallklubben anser att förra årets bonus ska räknas med i underlaget och då blir potten 376 kr/mån. Metallklubben anser att potten ska fördelas lika till alla.

Företaget ståndpunkt under förhandlingen var att potten är 364 kr/mån och att det inte finns något mer löneutrymme än detta.

Metallklubbens krav är att göra lokala lönejusteringar på två sätt. Dels ett lokalt lönepåslag på 0,56% och dels ett lönerevisionsutrymme på 0,4% för att kunna förlänga lönesystemet ytterligare ett halvår. Detta skulle tillsammans vara den löneöversyn som det centrala avtalet ger möjlighet till.

Metallklubben menar att det är ett fullt rimligt krav. Det skulle ge en löneökning till var och en på ca 500 kr/mån, dvs som förra året och dessutom öppna för ett begränsat antal revisioner i lönesystemet. Totalt skulle företagets kostnader för löneökningen 2004 bli lägre än under förra året med Metallklubbens förslag. De avtal som är tecknade inom Metallavdelningen ligger också ungefär på denna nivå.

Företaget är helt avvisande till Metallklubbens förslag. Företaget hävdar att genomslaget i lönerevisionen från 1 januari och det faktum att det rullar ett engångsbelopp på 83 kr även under 2004 är argument för att det inte ska vara några löneökningar förutom lönepotten.

Metallklubben menar att företaget vill räkna in tidigare förhandlade löneökningar en gång till och att det är oacceptablet. Klubbens krav är ställda med största sans och balans och ett nollbud från företaget är inte ens seriöst.

Löneförhandlingarna berörde också föräldralön, semesterlöneberäkning och en eventuella andra konsekvenser av det centrala avtalet.

Nästa förhandling sker tisdag 15 juni.