Söndag den 13 juni, ett viktigt val även ur fackligt perspektiv!

2004-06-10

Metalls verkstadsklubb vid Volvo vill uppmana alla
medlemmar att ”GÅ OCH
RÖSTA” söndagen den 13 Juni. Det är vårt enda sätt att direkt kunna påverka EU.

De direkta valen till EU Parlamentet är en viktig möjlighet för EU´ s medborgare att yttra sig om det EU som de önskar.
EU Parlamentet väljs vart femte år och alla EU medborgare uppmanas att rösta i juni 2004. – detta innebär även du! Dessa val ger oss alla en möjlighet att uttrycka vår demokratiska önskan och vi bör noggrant välja vilka kandidater som vi vill stödja eftersom de kommer att representera våra intressen genom sina roller som beslutsfattare och genom sina avtal med andra EU institutioner.

Bra skäl till att rösta i EU valet 2004:

· Påverka förslag som kommer att påverka dig!
EU Parlamentet spelar en viktig roll i den europeiska beslutsfattande processen, oavsett vi vill det eller ej. Parlamentet är redan involverad i ca 70 % av all europisk lagstiftning. Rösta på kandidater Du tror kan företräda dina intressen

· Få det sociala Europa som du vill ha!
Europeiska invånare står inför stora utmaningar genom otrygga arbeten och växande arbetslöshet och genom pågående attacker mot det sociala skyddsnätet. Bara arbetarvänliga ledamöter i EU-parlamentet kommer att vidta åtgärder för att förbättra denna situation.

· Stå upp för demokratin!
Det Europeiska Parlamentet är den enda demokratiskt valda institution inom EU. Bara genom att rösta, så stödjer du och förstärker du demokratins nödvändighet