Studiebesök på Rönnskär

2004-06-09

Vi inom skyddsorganisationen har ett utbyte med andra klubbar i vårt närområde. Det utmynnar i att vi har kontakter i form av utbildningar, studiebesök etc. I år åkte avdelningsskyddsombuden till Rönnskär i Skelleftehamn för att se på deras arbetsmiljö.

Dagen började med att vi fick en genomgång av Börje Lindström, huvudskyddsombud på Rönnskär. Vi fick se en film om vilka risker som finns på fabriken och vilka rutiner man ska följa som besökare. Vi fick också en genomgång av deras arbetsmiljöorganisation. Mycket av deras uppläggning kände vi igen från vår egen.

Efter detta fick vi på oss skyddsrockar, skyddsglasögon och hjälmar. Detta för att vi skulle vara skyddade mot visst stänk från gjutning. Eftersom material färdas ovan gångväg måste hjälm bäras. Lite skillnad från det vi är vana från Volvo

Därefter fick vi en historiegenomgång från Rönnskärs begynnelse till vad det är i dag. Det har ett museum inom området som visar hur det har sett ut. Och visste ni att de som vet mest om metall finns i en av byggnaderna vid Rönnskär?

Sedan gick vi igenom processen ifrån malm till koppar, guld och silver. Det var rigorösa bestämmelser innan vi fick tillstånd att gå in där guld och silver framställs och ännu mera kontroller innan vi kom ut.

Sammanfattningsvis var dagen lyckad , och vi kunde konstatera att arbetsmiljön hos oss är mycket renare. Det som kommer upp ur jorden är inte alltid så rent. Arbetet med att förädla produkten, medför att det blir mycket damm och gaser i lokalerna. För att underlätta arbetet har man rotation mellan arbetsuppgifterna så att vissa dagar arbetar man i rena och trevliga kontrollrum.

Skyddsorganisationen