117 får retroaktiv lön!

2004-09-06
En restförhandling har avslutats på ett positivt sätt. Metallklubben har tidigare uppmärksammat att lönetillägget för anställningstiden, ATT, avräknats på ett felaktigt sätt de senaste åren. Det berör de som har eller har haft avräkningsbelopp efter t ex omplacering och som under den tiden passerat en gräns för ATT.

En granskning är gjord från 2002 och fram till idag .Granskningen visar att 117 metallare har fått för lite i lön kommer att få sina löner justerade. Justeringen kommer att verkställas och retroaktiv lön kommer att betalas ut.

Om just du vet med dig att du har avräkning på din lön och har passerat gräns för höjning av ATT under perioden 2002 –2004 så ska du studera lönebeskedet i september. Om du inte får retroaktiv lön då så kan du kontakta metallklubben för att konstatera om du finns på listan eller ej.

Förhandlingskommittén

GuPe/JOC