2004-12-29
73 Visstidsanställda måste gå!


Knappt har den siste personen anställts här på företaget förrän 73 visstidsanställda får lämna fabriken. 23 av visstidsanställda får erbjudande om att arbeta vidare till den sista april.

I februari tecknade Metallklubben och företaget en överenskommelse om att 100 visstidsanställda skulle få finnas fram till 31 januari, 2005. Under perioden har ca 230 personer anställts vilket innebär att de 130 första visstidarna redan erbjudits tillsvidareanställning. Det har också sett ljust ut för de sista 100 visstidarna eftersom produktionsvolymerna efter årsskiftet har pekat på en uppgång. Den senaste tiden har emellertid försäljningen vikit och produktionsprogrammet har justerats nedåt i takt med detta.

Enligt företaget innebär det att behovet att fastanställa alla visstidare inte länge finns. Företaget har därför beslutat att 73 visstidsanställda kommer att lämna företaget den sista januari 2005. Det är också i enlighet med anställningskontraktet.

Metallklubban har i förhandlingarna med företaget koncentrerat sig på att försöka säkerställa anställningarna för de övriga 26 visstidsanställda som funnits. Det är de med den längsta anställningstiden.

Metallklubben argumenterade att dessa borde erbjudas tillsvidareanställning. De erfarenheter vi har av personalomsättning och för snål bemanning pekar på att det kommer att finnas ett behov av dessa personer även i framtiden.

Företaget menade att produktionsvolymerna är alltför osäkra för att göra några tillsvidareanställningar alls i nuläget. Parterna kom emellertid överens om att tre personer som hade samma anställningsdag som de som senast tillsvidareanställts också får detta erbjudande

Nytt avtal
Resultatet av förhandlingen blev också att ett nytt och förbättrat avtal om visstidsanställning har tecknats. Avtalet löper mellan 1 februari och 30 april.
– Alla 23 är garanterat arbete under hela denna tid.
– All ersättningsrekrytering ska ske från denna grupp i turordning och alla får en förtur till eventuella nyanställningar under 2005.
– Om företaget skulle tillsvidareanställa någon annan person till metalls avtalsområde under denna tid kommer alla 23 att bli tillsvidareanställda.

Metallklubbens förhoppning är att med detta avtal kunna förbättra möjligheterna för dessa medlemmar att få en fast anställning när tiden för avtalet löper ut.

Metallklubben
GuPe/JOC