3-skiftet på Grundlacken numera uppsagt!

2004-10-12
Eftersom den ”nya grundlacken” skall bedriva verksamhet endast i tvåskiftsform, har företaget haft som ambition att säga upp det nuvarande treskiftet på ”gamla grundlacken”.


Detta är nu gjort och treskiftet på grundlacken på måleriet sades upp den 15/9-04.

Det är två månaders uppsägningstid på detta avtal, vilket medför att man tidigast vecka 47 kan börja med tvåskift på ”nya grundlacken”.

Vill man börja jobba tvåskift tidigare så är det under valfrihetens tecken som detta gäller. Givetvis erhåller man treskiftsersättning under hela uppsägningstiden!

Gruppstyrelsen UC